Nettotulos

Nettotulos on yrityksen toiminnan tulos verojen vähentämisen jälkeen.

Nettotuloksella ymmärretään tavallisesti yrityksen varsinaisen, säännöllisen toiminnan tulosta ennen tilinpäätössiirtoja tai liiketoimintaan kuulumattomia kertaluontoisia eriä (satunnaiseriä).[1][2][3]

Nettotulos lasketaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut, kiinteät kulut, poistot, arvonalennukset, korkokustannukset ja verot.lähde?

Nettotulos = liikevaihto - muuttuvat kulut - kiinteät kulut - poistot - arvonalennukset - korot - verot

Näin laskettu nettotulos ei välttämättä ole sama kuin kokonaistulos tai kirjanpidon tilikauden tulos eli tuloslaskelman viimeinen rivi.[1][2]

Vaihtoehtoisia laskentatapoja

Toisinaan nettotulos voidaan ymmärtää samaksi kuin tilikauden tulos.[4]

Yritysanalyysissä nettotulos lasketaan ennen kertaluontoisia eriä, jos analyysin tekijä uskoo erien todella olevan vain kertaluontoisia. Erät voi myös sisällyttää nettotulokseen. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, jos analyysin tekijä uskoo kertaluontoisena ilmoitetun tappion todellisuudessa toistuvan, jolloin hän ottaa asian huomioon vähentämällä tappion nettotuloksesta ja saa näin realistisempana pitämänsä käsityksen yhtiön tuloskunnosta.[4]

Nettotulosprosentti

Nettotulosprosentti tarkoittaa nettotulosta liiketoiminnan tuottoihin:

[5]

Liiketoiminnan tuotot tarkoittaa liikevaihtoa ja liiketoiminnan muita säännöllisiä tuottoja.[5]

Nettotulosprosentille ei aseteta yleisiä ohjearvoja. Prosentti on yrityskohtainen. Se riippuu yrityksen kilpailustrategiasta, omaisuuden rakenteesta, pääomarakenteesta ja toimialasta. Jos yrityksellä on paljon velkaa, nettotulos voi jäädä pieneksi eikä osingonmaksuvaraa jää. Jos taas yrityksellä on vähän velkaa ja suuri oma pääoma, nettotulos jää suuremmaksi, mikä onkin tarpeen, koska omistajilla on silloin suuret voitonjakotavoitteet suurelle sijoitukselleen.[5]

Lähteet

  1. Näin Talouselämä laskee tunnusluvut
  2. Nettotulos ja nettotulos-% (Arkistoitu – Internet Archive)
  3. Yritysanalysointi tunnusluvuilla
  4. Yritysanalyysi (osa #3): Tuloslaskelma (Arkistoitu – Internet Archive)
  5. Salmi, Ilari: Mitä tilinpäätös kertoo?. Edita Publishing Oy, 2010. ISBN 978-951-37-5734-2.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.