Luettelo Helsingin yliopiston suomen kielen lehtoreista ja professoreista

Tämä on luettelo Helsingin yliopiston suomen kielen lehtoreista ja professoreista. Helsingin yliopiston suomen kielen opetus alkoi 1828 perustetulla suomen kielen lehtorin viralla. Ensimmäinen suomen kielen professuuri perustettiin vuonna 1850.[1][2]

Lehtorit (perustettu 1828)

Professorit

Suomen kieli (perustettu 1850)

Suomen kieli, II virka (perustettu 1951)

Suomen kieli (perustettu ylim. prof. virkana 1969, muutettu vars. prof. viraksi 1979)

 • Eero Kiviniemi, suomen kielen, erityisesti nimistöntutkimuksen professori 1979–1998
 • Lea Laitinen, suomen kielen professori 2002–2012

Suomen kieli, IV virka (perustettu 1998)

 • Jyrki Kalliokoski, suomen kielen professori 1999–

Suomalainen filologia (I)

Suomalaisen filologian apulaisen virka I perustettiin vuonna 1913 ja virka II vuonna 1959. Toisen maailmansodan jälkeen yliopiston virkanimityksiä uudistettiin, ja "apulaisesta" tuli apulaisprofessori. Vuonna 1998 kaksi apulaisprofessorin virkaa muutettiin professorin viroiksi. Vuonna 2008 virka I muutettiin suomen kielen professorin viraksi.

 • Heikki Ojansuu, suomalaisen filologian apulainen 1914–1922
 • E. A. Tunkelo, suomalaisen filologian apulainen 1923–1933
 • Martti Airila, suomalaisen filologian apulainen 1934–1945, professorin arvonimi 1942
 • Lauri Posti, suomalaisen filologian apulainen (apulaisprofessori) 1945–1953
 • R. E. Nirvi, suomalaisen filologian apulainen 1955–1957
 • Aimo Turunen, suomalaisen filologian apulaisprofessori 1959–1971
 • Pentti Leino, suomalaisen filologian apulaisprofessori 1973–1983
 • Tapani Lehtinen, suomalaisen filologian professori 1985–2008 (vuoteen 1998 apulaisprofessori)
 • Marja-Leena Sorjonen, suomen kielen professori 2010–

Suomalainen filologia (II)

 • Veikko Ruoppila, suomalaisen filologian apulaisprofessori 1959–1974
 • Seppo Suhonen, suomalaisen filologian apulaisprofessori 1975–1978
 • Auli Hakulinen, suomalaisen filologian apulaisprofessori 1981–1991
 • Matti Larjavaara, suomalaisen filologian professori 1992– (vuoteen 1998 apulaisprofessori)
 • Taru Nordlund, suomen kielen professori 2014-

Suomalais-ugrilainen kielitutkimus (perustettu 1892)

 • Arvid Genetz, suomalais-ugrilaisen kielitutkimuksen professori 1893–1901
 • Heikki Paasonen, suomalais-ugrilaisen kielitutkimuksen professori 1904–1919
 • Yrjö Wichmann, suomalais-ugrilaisen kielitutkimuksen professori 1920–1932
 • Y. H. Toivonen, suomalais-ugrilaisen kielitutkimuksen professori 1934–1948
 • Paavo Ravila suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori 1949–1956
 • Erkki Itkonen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori 1956–1963
 • Aulis J. Joki, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori 1965–1977
 • Raija Bartens, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori 1980–1997
 • Ulla-Maija Forsberg (ent. Kulonen), suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori 1998–2017, 2021-
 • Janne Saarikivi, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professorii (Forsbergin sijaisuus) 2018—2021

Itämerensuomalaiset kielet (perustettu 1929)

 • Lauri Kettunen, itämerensuomalaisten kielten ylimääräinen professori 1929–1938, viron ja sen lähisukukielten professori 1939–1953
 • Lauri Posti, itämerensuomalaisten kielten professori 1953–1971
 • Aimo Turunen, itämerensuomalaisten kielten professori 1971–1976
 • Seppo Suhonen, itämerensuomalaisten kielten professori 1978–2001
 • Riho Grünthal, itämerensuomalaisten kielten professori 2005–

Ylimääräiset professorit

 • Vilhelm Lavonius, Vt. ylim. suomen kielen professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa 1865–1869[4]
 • Julius Krohn, suomen kielen ja kirjallisuuden henkilökohtainen ylimääräinen professori 1885–1888
 • Yrjö Wichmann suomalaisugrilaisen kielitieteen henkilökohtainen ylimääräinen professori 1909–1920
 • Artturi Kannisto, suomalaisugrilaisen kielitieteen henkilökohtainen ylimääräinen professori 1927–1943
 • Eemil Tunkelo, suomen kielen henkilökohtainen ylimääräinen professori 1933–1938
 • Erkki Itkonen, suomalaisugrilaisen kielitieteen henkilökohtainen ylimääräinen professori 1950–1956
 • R. E. Nirvi, suomen kielen henkilökohtainen ylimääräinen professori 1957–1972
 • Viljo Nissilä, suomen kielen, erityisesti nimistöntutkimuksen ylimääräinen professori 1969–1971
 • Mikko Korhonen, suomalaisugrilaisen kielentutkimuksen henkilökohtainen ylimääräinen professori 1973–1991
 • Eero Kiviniemi, suomen kielen, erityisesti nimistöntutkimuksen ylimääräinen professori 1977–1979

Lähteet

Viitteet

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.