Leikkaus (matematiikka)

Leikkaus on joukko-opin käsite. Joukkojen A ja B leikkaus sisältää kaikki ne alkiot, jotka kuuluvat sekä joukkoon A että joukkoon B. Joukkojen A ja B leikkausta merkitään A  B.[1]

Joukkojen A ja B leikkaus

Muodollisesti joukkojen A ja B leikkaus määritellään seuraavasti:


Esimerkkejä

  • Joukkojen A = {1,2,3,5,8,13} ja B = {1,3,5,7,9} leikkaus koostuu alkioista 1,3 ja 5 eli A  B = {1,3,5}, sillä alkiot 1,3 ja 5 löytyvät sekä joukosta A että joukosta B.
  • {a,b,c}  {e,f} = Ø, sillä joukot eivät sisällä yhtään yhteistä alkiota.

Katso myös

Lähteet

  1. Thompson, Jan & Martinsson, Thomas: Matematiikan käsikirja, s. 168–170. Helsinki: Tammi, 1994. ISBN 951-31-0471-0.

    Kirjallisuutta

    • Lipschutz, Seymour: Set Theory and Related Topics. McGraw-Hill, 1964. ISBN 0-07-037986-6.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.