Kirjallisuustiede

Kirjallisuustiede on humanistinen tiede, joka tutkii kirjallisuutta, sen tutkimusta ja kritiikkiä käyttäen hyväksi teoreettista ja historiallista tietoa. Kirjallisuustieteen pyrkimyksenä on ymmärtää ja tulkita kirjallisuuden ominaispiirteitä sekä sen yhteiskunnallisia edellytyksiä ja merkityksiä.[1][2]

Kirjallisuustiede on luonteeltaan vertailevaa. Tämä näkyy muun muassa tieteenalan englanninkielisessä nimessä comparative literature, joka Suomessa käännetään yleiseksi kirjallisuustieteeksi.

Kirjallisuustiede Suomessa

Kirjallisuustiede jaetaan Suomessa yleensä kotimaiseen/Suomen kirjallisuuteen ja yleiseen kirjallisuuteen eli yleiseen kirjallisuustieteeseen. Kotimainen/Suomen kirjallisuus tutkii suomalaista kirjallisuutta ja yleinen kirjallisuustiede muuta kirjallisuutta. Jako näihin oppiaineisiin on käytössä Helsingin ja Turun yliopistoissa.[3][4] Helsingissä on näiden kahden kirjallisuusaineen ohella myös kolmas kirjallisuusaine, ruotsinkielinen nordisk litteratur, joka nimensä mukaisesti tutkii pohjoismaista kirjallisuutta.[5] Tampereen yliopistossa kirjallisuustiede on edustettuna kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa, jossa suoritetaan ensin kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma ja sen jälkeen joko Suomen kirjallisuuden tai kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot.[6] Yhdistettyä kirjallisuus-oppiainetta voi opiskella Itä-Suomen,[7] Jyväskylän[8] ja Oulun yliopistoissa[9] sekä Åbo Akademissa (litteraturvetenskap eli kirjallisuustiede).[10] Kirjallisuustiedettä opiskelleet voivat työskennellä useissa ammateissa ja tehtävissä, esimerkiksi opettajana, tuottajana, kirjastovirkailijana, kustannustoimittajana tai kulttuurituottajana[11].

Kirjallisuustieteen suuntauksia

Lähteet

 1. Helsingin yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos
 2. Turun yliopisto, Yleisen kirjallisuustieteen oppiaine
 3. http://www.helsinki.fi/sup/kotimainenkirjallisuus/index.html Helsingin yliopisto Kotimainen kirjallisuus
 4. http://www.hum.utu.fi/laitokset/taiteidentutkimus/Turun yliopisto Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmä (Arkistoitu – Internet Archive)
 5. http://www.helsinki.fi/sup/pohjoismainenkirjallisuus/index.html Helsingin yliopisto Pohjoismainen kirjallisuus
 6. http://www.uta.fi/ltl/kir/index.html Tampereen yliopisto Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
 7. http://www.uef.fi/filtdk/kirjallisuus Itä-Suomen yliopisto Kirjallisuus
 8. https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/opiskelu/kirjallisuus Jyväskylän yliopisto Kirjallisuus
 9. http://www.oulu.fi/kirjallisuus/node/4617 Oulun yliopisto kirjallisuus
 10. http://www.abo.fi/institution/littvet%5Bvanhentunut+linkki%5D Åbo Akademi Litteraturvetenskap
 11. Kirjallisuus: Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet? töissä.fi. Viitattu 31.7.2013.

  Kirjallisuutta

  • Alanko-Kahiluoto, Outi & Käkelä-Puumala, Tiina (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. 3. tarkistettu painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-952-222-003-5.
  • Eagleton, Terry: Kirjallisuusteoria. Johdatus (Literary Theory. An Introduction). Tampere: Vastapaino 1997 ISBN 9789517680158

  Aiheesta muualla

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.