International Securities Identification Number

International Securities Identification Number (lyh. ISIN) on aakkosnumeerinen koodi, joka yksilöi arvopaperin tai muun rahoitusvälineen.[1] Kaikilla julkisesti noteeratuilla arvopapereilla ja arvo-osuusjärjestelmään kuuluvilla instrumenteilla on oma ISIN-koodinsa.[2] ISIN-koodia käytetään maailmanlaajuisesti esimerkiksi velkakirjojen, osakkeiden, futuurien, warranttien, sijoitusrahastojen, johdannaisten, merkintäoikeuksien ja optioiden tunnistamiseen.[3]

ISIN-koodien myöntämisestä liikkeelle laskettaville arvopapereille vastaa kunkin valtion kansallinen numerointikeskus (National Numbering Agency, NNA). Kansalliset numerointikeskukset ovat kansainvälisen kattojärjestön ANNA:n (Association of National Numbering Agencies) jäseniä.[1][4][5] Suomessa ISIN-koodit myöntää Euroclear Finland.[2]

Rakenne

ISIN-koodin rakenne määritellään ISO 6166 -standardissa.[1] ISIN on 12-merkkinen tunniste, joka koostuu kaksikirjaimisesta maakoodista, 9-numeroisesta yksilöivästä sarjanumerosta ja edeltävien numeroiden perusteella laskettavasta yksinumeroisesta tarkistusnumerosta.[3][4] Esimerkiksi Nokian osakkeen ISIN on FI-000900068-1, joka voidaan ilmaista myös ilman viivoja.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa arvopaperien yksilöimiseen käytetään pääsääntöisesti CUSIP-numeroa, joka voidaan muuntaa ISIN-koodiksi lisäämällä koodin alkuun maakoodi ja loppuun tarkistusnumero.[3]

Käyttö

ISIN-koodi on kansainvälinen arvopaperikaupan yksilöintistandardi, jota käytetään edistämään kaupan määrittämis- (clearing) ja toteutusvaiheita (settlement). Koodin yhdenmukainen muoto mahdollistaa sijoitusten seuraamisen johdonmukaisesti kaikilla markkinoilla maailmanlaajuisesti. ISIN identifioi rahoitusvälineen yksiselitteisesti, kun tietyt muut tunnussymbolit voivat samalla rahoitusvälineellä vaihdella markkinapaikan ja valuutan mukaan. Esimerkiksi saman pörssiyhtiön pörssikoodi eli niin kutsuttu ticker-symboli on eri kaikissa pörsseissä, joissa yhtiön osake on noteerattu.[3][5]

Lähteet

  1. ISO 6166:2013 International Organization for Standardization (ISO). Viitattu 26.12.2020. (englanniksi)
  2. ISIN-koodit Suomessa Euroclear Finland. Viitattu 26.12.2020.
  3. ISIN ISIN.org. International Securities Identification Numbers Organisation. Viitattu 26.12.2020. (englanniksi)
  4. ISIN (ISO 6166) ANNA Association of National Numbering Agencies. Arkistoitu 26.9.2021. Viitattu 26.12.2020. (englanniksi)
  5. Chen, James: International Securities Identification Number (ISIN) Investopedia. 13.7.2019. DotDash. Viitattu 26.12.2020. (englanniksi)

    Aiheesta muualla

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.