Hedgerahasto

Hedgerahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii markkinatilanteesta riippumatta kasvattamaan arvoaan. Se on absoluuttisen tuottotavoitteen rahasto ja pyrkii siten jatkuvasti voittamaan määritellyn positiivisen tuottotavoitteen, kun perinteiset rahastot pyrkivät vain voittamaan vertailuindeksinsä. Käytännössä menestyksekkään hedge-rahaston tuoton pitää perustua johonkin markkinatuotosta riippumattomaan strategiaan.

Hedgerahaston sijoitusstrategia

Hedgerahaston sijoitusstrategiat poikkeavat perinteisistä rahastoista usein merkittävästi. Osake- ja korkosijoitusten lisäksi hedgerahastot sijoittavat laajasti muihinkin omaisuuslajeihin, esimerkiksi valuuttoihin tai raaka-aineisiin. Jonkinasteinen johdannaisten käyttö on olennainen osa sijoitusstrategian toteutusta ja myös sijoitusten arvon suojaamista suunnittelemattomilta riskeiltä. Eri hedgerahastot toteuttavat erilaisia sijoitusstrategioita, ja rahastojen riskitasot vaihtelevat merkittävästi rahastosta toiseen. Kuten perinteisemmät rahastot, osa hedgerahastoista pyrkii tasaiseen ja maltilliseen arvonnousuun. Osa hedgerahastoista sallii suuren tuotonvaihtelun eli volatiliteetin tavoitellen suurempaa arvonnousua suunnitellulla sijoitusaikavälillä.

Sijoitusten suojaaminen

Sana hedge viittaa sijoitukseen tai järjestelyyn, jolla vähennetään toisen sijoituksen riskiä tai eliminoidaan se kokonaan. Hedgerahastojen kohdalla termi viittaa rahastojen riippumattomuuteen markkinakehityksestä. Pyrkiessään absoluuttiseen tuottotavoitteeseen kaikissa tilanteissa rahasto joutuu suojautumaan negatiiviselta markkinakehitykseltä. Tällöin käytännössä rahasto joutuu luopumaan myös hyvien aikojen positiivisista tuotoista. Rahaston tuoton voi ajatella olevan täysin suojattu (hedged) markkinoiden kehitykseltä. Rahaston tuotto perustuu tällöin vain sijoitusstrategian mukaiseen markkinariippumattomaan tuottolähteeseen.

Riskinoton kritiikki

Hedgerahastoja kohtaan on esitetty kritiikkiä, koska osa niistä käyttää merkittävästi johdannaisia - ei pelkästään suojaukseen vaan myös markkinanäkemyksen ottamiseen, mikä kohottaa riskitasoa. Näin hedgerahastosta tulee käytännössä vipurahasto. Osa sijoittajista ei kuitenkaan tätä huomaa.

Osa hedgerahastoista hakee arvonnousua esimerkiksi jakamalla monialayhtiöitä, joista ne hakevat määräysvaltaa isojen pääomien turvin.

Tunnetuin esimerkki hedgerahastojen riskienhallinnan epäonnistumisesta on Long-Term Capital Managementin (LTCM) romahtaminen 1998. LTCM:n romahtaminen uhkasi aiheuttaa vakavia ongelmia rahoitusmarkkinoilla, joten Yhdysvaltojen keskuspankin FEDin johdolla järjestettiin pelastusoperaatio ongelmien leviämisen estämiseksi.

Lokakuun 2008 finanssikriisissä nimenomaan hedgerahastojen arvonlaskun uskottiin olleen osa markkinavaihteluiden jyrkentymiseen.

Lähteet

Aiheesta muualla

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.