DOI

DOI-tunnus on vuonna 2000 käyttöön otettu asiakirjoille, kuville, videoille tai yleisesti mille tahansa digitaaliselle, fyysiselle tai abstraktille objektille annettava pysyvä tunniste.[1] Lyhenne tulee englanninkielisestä nimestä digital object identifier eli objektin digitaalinen tunnus. Objektin DOI-tunnus tarjoaa pysyvän linkin, jonka kautta joko objekti tai sen metatiedot löytyvät verkosta. DOI-tunniste toimii samaan tapaan kuin URI-tunnisteissa URN, eli se viittaa tiettyyn nimenomaiseen dokumenttiin osoitteesta riippumatta, toisin kuin URLit, jotka viittaavat tiettyyn sijaintiin. DOI-tunnisteiden jakelua säätelee International DOI Foundation (IDF). DOI-tunnisteita jakavat IDF:n valtuuttamat rekisteröintiauktoriteetit, yleensä maksua vastaan. Tunnisteita käytetään hyvin usein tiedeartikkeleiden yhteydessä.[2]

DOI:n logo

DOI-tunnisteet ovat muotoa 10.1000/182, missä 10. on hakemistokoodi joka ilmaisee rekisteröintiauktoriteetin, 1000 julkaisijakoodi joka ilmaisee dokumentin julkaisijan, ja 182 on dokumentin koodi. Selkeyden vuoksi koodissa käytetään usein etuliitettä "doi:", esimerkiksi "doi:10.1000/182". Tunnisteet voidaan useimmiten löytää DOI-hakemistojen kautta, esimerkiksi haettaessa edellä mainittua asiakirjaa DOI:n omalta hakemistopalvelimelta, se voidaan hakea muodossa http://dx.doi.org/10.1000/182[3], mutta myös hakukoneella, esimerkiksi Googlella.[2]

Lähteet

  1. Key Facts on Digital Object Identifier System www.doi.org. Viitattu 3.2.2023.
  2. Erkki Kauhanen, Mikä on DOI-koodi? Tieteen maailmasta, Tekniikan Maailma, 12/2011 sivu 81
  3. DOI System
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.