Apulaisprofessori

Apulaisprofessori on Suomessa professorien vakinaistamispolkuun (engl. tenure track) kuuluva uravaihe, joka voi vastata vakinaistamispolun ensimmäistä vaihetta (engl. assistant professor) tai toista vaihetta (engl. associate professor). Näiden vaiheiden jälkeen apulaisprofessorista voi ylentyä seuraavalle tasolle, joko assistant professor -tasolta associate professor -tasolle tai associate professor -tasolta professoriksi (engl. Associate Professor tai Full Professor).[1][2] Vakinaistamispolut otettiin käyttöön Suomen yliopistoissa vuodesta 2010 alkaen.[3] Suomen nykyiset apulaisprofessuurit sijoittuvat hierarkkisesti yliopistonlehtorin tai yliopistotutkijan ja varsinaisen professorin väliin.[1]

Apulaisprofessori oli käytössä yliopiston virkana myös aiemmin, vuoteen 1998, jolloin apulaisprofessoreista tuli professoreja.[4] Apulaisprofessorin viran vaatimukset olivat lähes samat kuin professorinkin viran. Apulaisprofessorit nimitti kuitenkin virkaansa yliopisto, kun taas professorit nimitti Suomen tasavallan presidentti. Aiemmin apulaisprofessoria vastasi apulaisen virka, joka oli käytössä vuoteen 1949. Tuolloin määrättiin, asetuksella, että apulaisella tuli olemaan apulaisprofessorin nimi ja arvo.[5] Vuoden 1963 asetuksella muutettiin apulaisen virat apulaisprofessorin viroiksi.[6][7]

Lähteet

  1. Helsingin yliopiston vakinaistamispolku (tenure track) helsinki.fi. Viitattu 19.8.2018.
  2. Tenure track -urapolku | Aalto-yliopisto www.aalto.fi. Viitattu 30.12.2020.
  3. Jussi Välimaa et al.: Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke. Loppuraportti, s. 27-32. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016. Teoksen verkkoversio.
  4. Professoriliiton sivu (viitattu 30.1.2014)
  5. Asetus Helsingin yliopiston apulaisista, 495/1949, 11 §, voimaan 12.7.1949.
  6. Asetus Helsingin yliopiston apulaisprofessoreista, 53/1963, 12 §, voimaan 1.2.1963.
  7. Veli-Matti Autio, Professorin viran ja arvon kehitys Suomessa
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.