Akatemiaprofessori

Akatemiaprofessori on tutkija, jonka akatemia on nimittänyt professoriksi tai jolle akatemia on myöntänyt professorin arvonimen. Myöntäjänä ei siis ole yliopisto. Tällaisia professoreita on Suomessa, Venäjällä ja joissakin muissa maissa. Akatemiaprofessoriksi voidaan nimittää ansioitunut tutkija, joka edistää tutkimusta oman tieteenalansa piirissä.

Suomessa nimittäjänä toimii Suomen Akatemia, joka on perustutkimuksen valtiollinen rahoitusorganisaatio. Tehtävä on tarkoitettu määräaikaiseen täysipäiväiseen tutkimustyöhön. Akatemiaprofessori toteuttaa omaa tutkimussuunnitelmaansa, johtaa tutkimusryhmänsä työtä ja antaa ohjausta nuorille tieteenharjoittajille.[1] Akatemiaprofessorijärjestelmä syntyi vuonna 1970, kun Suomen Akatemia muodostettiin uudelleen ja kun akateemikon virkojen tilalle luotiin määräaikaisten tutkijaprofessoreiden järjestelmä. Vuonna 1995 virkanimikkeeksi vaihdettiin akatemiaprofessori.[2]

Akatemiaprofessorin tehtävä on viisivuotinen. Heidän määränsä on vähentynyt 2010-luvun puolivälin jälkeen (vuonna 2020 yhteensä 26 virkaa; vuonna 2015: 42[3]).

Kaksi professuuria on varattu tiettyjen tieteenalojen tutkimukseen: Minna Canth -akatemiaprofessuurin tutkimusala on tasa-arvon ja sukupuolentutkimus.[4] Martti Ahtisaari -akatemiaprofessuurin ala on kansainvälinen konfliktien hallinta.[1] Ensin mainittuun valittiin 1999–2004 ensimmäisenä Ulla Vuorela ja jälkimmäiseen 2013– ensimmäisenä hollantilainen oikeustieteilijä Jan Klabbers.[5][6]

Akatemiaprofessorit Suomessa

Historiaa

Laki tieteellisen tutkimuksen järjestelystä (760/1969) tuli voimaan vuoden 1970 alussa. Lain nojalla perustettiin 15 sopimuspalkkaista tutkijaprofessorin virkaa.[7] Vuonna 1982 perustettiin 16. professuuri ja 1988 niitä oli 21. Tutkijaprofessuureilla korvattiin osin vanhan Suomen Akatemian tieteen akateemikon virkoja. Tutkijaprofessorin virka oli päätoiminen ja sen haltija vapautui varsinaisen virkansa hoitamisesta. Viroilla ei ollut tarkoitus palkita ansioituneita henkilöitä, vaan turvata lahjakkaille tutkijoille hyvät työskentelyolosuhteet.[8]

Tutkijaprofessorin virkoja täytettiin vain silloin, kun ehdolla oli erittäin päteviä tutkijoita. Virkoja ei julistettu avoimiksi, vaan kuusi valtion tieteellistä toimikuntaa ehdottivat sopivia henkilöitä. Tieteen keskustoimikunta sai sitten esittää enintään kolmea tutkijaa kutakin tutkimusalaa kohden. Lopullisesti asian päätti tasavallan presidentti, jolla oli nimitysvalta.[9] Tutkijaprofessoreille myönnettiin kunkin toimikunnan tutkimusmäärärahoista varat työtiloihin, työvälineisiin, avustavaan henkilöstöön, matkoihin ja muunlaisiin työkuluihin. Kustannusten jaosta toimikunnan ja yliopiston tai laitoksen kesken laadittiin sopimus.[10]

Vuoden 1969 lain mukaan tutkijaprofessorin virkaan voitiin nimittää pysyvästi tai enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.[7] Kausien pituudet olivat 1970-luvulla tyypillisesti lyhyitä. Tavallisesti uusi henkilö nimitettiin kolmivuotiskaudelle ja nimitys uusittiin aina ensin kaksivuotiskaudeksi. Toisaalta jotkut tutkijat saivat viisivuotisen kauden ja joku jopa vakinaisen viran.[11] Uusia tutkijaprofessoreja nimitettiin 1980-luvulla 35. Heistä viisivuotisen kauden sai 17, nelivuotisen kauden 3 ja kolmivuotisen kauden 14. Olavi Nevanlinna nimitettiin 1986 aluksi vain vuodeksi ja seuraavana vuonna viisivuotiskaudelle. Ensimmäinen viransijainen vapaana olevaan professuuriin oli Antti Vaheri 1979 ja käytäntö sai lainvoiman 1980.[12]

Vuonna 1995 tutkijaprofessoreita alettiin kutsua akatemiaprofessoreiksi. Saman vuoden alussa nimityskäytäntöä muutettiin niin, että akatemiaprofessorien nimitysoikeus siirtyi pois presidentiltä ja päätöksentekijäksi tuli Suomen Akatemian hallitus. Virkojen täyttö tapahtui ilmoittautumismenettelyllä toimikuntien tekemiin ehdotuksiin tukeutuen.[13]

Etevän, kansainvälisesti tunnustetun tutkijan tuli ilmoittautua puolitoista vuotta ennen virassaan aloittamista. Hän laati tutkimussuunnitelman ja julkaisuluettelon, joiden perusteella kyseinen toimikunta valitsi kyvykkäät ehdokkaat. Heistä pyydettiin lausunnot asiantuntijoilta, jotka olivat yleensä ulkomaalaisia. Tämän jälkeen Akatemian hallitus päätti nimityksistä syksyllä ja valitut akatemiaprofessorit aloittivat viroissaan seuraavan vuoden elokuun alussa.[14]

Akatemiaprofessuurien kaudet muuttuivat 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Lähes kaikki uudet nimitykset olivat määräaikaisia. Vuonna 2003 virkaansa toistaiseksi nimitettyjä oli vain kaksi eli Kari Alitalo ja Risto Näätänen.[15] Viroista voivat kaikki tutkijat vapaasti kilpailla, sillä niitä ei ollut etukäteen varattu millekään tietylle tutkimusalalle. Tähän sääntöön oli kuitenkin yksi poikkeus. Suomen Akatemian hallitus perusti 13. helmikuuta 1998 valtion talousarvioesityksen mukaisesti vaihtuva-alaisen Minna Canth -akatemiaprofessorin viran edistämään naistutkimusta. Virkaa ei varattu naisten tutkijanurien edistämiseen, vaan sen tutkimusala oli etukäteen määrätty. Ensimmäinen virkaan nimitetty oli Ulla Vuorela, jonka viisivuotinen kausi alkoi elokuussa 1999.[16]

Akatemiaprofessorit vuonna 2021

Vuoden 2021 tammikuussa akatemiaprofessorin tehtävässä olleet tai syyskuussa 2021 tehtävässä aloittavat henkilöt:[1][17]

Nimi Organisaatio Kaudet
Aaltonen, LauriLauri AaltonenHY[18][19][20]2002–2007,[18] 2008–2012,[21][22][23][24] 2013–2017, [20] 2019–2023[25]
Kulmala, MarkkuMarkku KulmalaHY[18][26]2004–2009[18], 2011–2015,[27][28] 2017–2021[26]; akateemikoksi 3/2017[29]
Mappes, JohannaJohanna MappesJY[30]2009–2013[30], 2019–2023[25]
Salmi, TapioTapio SalmiÅA[30]2009–2013[30], 2019–2023[25]
Jernvall, JukkaJukka JernvallHY[19][31]2010–2014,[19][32] 2015–2019[31], 2021–2026[17]
Primmer, CraigCraig PrimmerTY[26]2011–2015[27][28], 2017–2021[26]
Raitakari, OlliOlli RaitakariTY[33]2012–2016,[33] 2019–2023[25]
Helariutta, YrjöYrjö HelariuttaHY[20]2013–2017[20], 2021–2026[17]
Lassas, MattiMatti LassasHY[34]2014–2018,[34] 2019-2023[25]
Castrén, EeroEero CastrénHY[26]2017–2021[26]
Heinämaa, SaraSara HeinämaaJY[26]2017–2021[26]
Latva-aho, MattiMatti Latva-ahoOY[26]2017–2021[26]
Salmi, HannuHannu SalmiTY[26]2017–2021[26]
Törmä, PäiviPäivi TörmäAYO[26]2017–2021[26]
Wartiovaara, AnuAnu WartiovaaraHY[26]2017–2021[26], 2021–2026[17]
Lappalainen, PekkaPekka LappalainenHY2019–2023[25]
Liljeroth, PeterPeter LiljerothAY2019–2023[25]
Peräkylä, AnssiAnssi PeräkyläHY2019–2023[25]
Rummukainen, KariKari RummukainenHY2019–2023[25]
Ihalainen, PasiPasi IhalainenJY[35]2021–2026[17]
Laaksonen, AriAri LaaksonenIlmatieteen laitos ja ISY[36]2021–2026[17]
Muinonen, KarriKarri MuinonenHY[37]2021–2026[17]
Ovaskainen, OtsoOtso OvaskainenJY[35]2021–2026[17]
Pihlajamäki, HeikkiHeikki PihlajamäkiHY[38]2021–2026[17]
Salmela-Aro, KatariinaKatariina Salmela-AroHY[39]2021–2026[17]
Zhao, GuoyingGuoying ZhaoOY[40][41]2021–2026[17]

Aiemmat tutkijaprofessorit ja akatemiaprofessorit

Akatemiaprofessori-nimitys tuli käyttöön 1995. Sitä ennen käytettiin nimitystä tutkijaprofessori.[42] Vuoteen 1991 saakka virantoimitus alkoi 1. syyskuuta ja päättyi 31. heinäkuuta. Tähän sääntöön oli kuitenkin joitakin poikkeuksia.[43] Seuraavaksi siirryttiin menettelyyn, jossa virassa aloitettiin elokuun alussa ja kausi päättyi heinäkuun lopussa. Tähänkin pääsääntöön oli joitakin poikkeuksia.[44]

Nimi Tutkimuspaikka Kaudet
Allardt, ErikErik AllardtHY[45]1970–1975, 1975–1977, 1977–1980[45]; akateemikoksi 1995
Hintikka, JaakkoJaakko HintikkaHY[45]1970 pysyvä, ero 31.6.1981[45]
Lehto, OlliOlli LehtoHY[45]1970–1975[45]; akateemikoksi 1975
Lounasmaa, Olli V.Olli V. LounasmaaTKK[45]1970–1975, 1976–1980, 1980 pysyvä, ero 31.1.1996[45]; akateemikoksi 1997
Mäkelä, OlliOlli MäkeläHY[45]1970–1975, 1975–1977[45]
Tiuri, MarttiMartti TiuriTKK[45]1970–1975[45]
Ahmavaara, YrjöYrjö AhmavaaraTaY[45]1971–1974[45]
Itkonen, TerhoTerho ItkonenHY[45]1971–1974[45]
Kustaanheimo, PaulPaul KustaanheimoHY[45]1971–1976[45]
Nikkilä, EskoEsko NikkiläHYKS[45]1971–1974, 1974–1976[45]
Roine, PaavoPaavo RoineHY[45]1971–1973, kuoli 11.8.1973[45]
Spring, ErikErik SpringHYKS[45]1971–1974[45]
Donner, Kai OttoKai Otto DonnerHY[45]1972–1975[45]
Heikurainen, LeoLeo HeikurainenHY[45]1972–1975[45]
Paunio, JoukoJouko PaunioHY[45]1972–1975[45]
Pyörälä, KaleviKalevi PyöräläHY[45]1973–1976[45]
Aarnio, AulisAulis AarnioHY[45]1974–1977, 1977–1979, 1979–1982[45]
Enkvist, Nils ErikNils Erik EnkvistÅA[45]1974–1977[45]
Niemi, AnttiAntti NiemiTKK[45]1974–1977[45]
Honko, LauriLauri HonkoTY[45]1975–1978, 1991–1996[45]
Kohonen, TeuvoTeuvo KohonenTKK[45]1975–1978, 1980–1983, 1983–1988, 1988–1993, 1993 pysyvä, ero 31.7.1999[45]; akateemikoksi 2000
Markkula, MarttiMartti MarkkulaMTTK[45]1975–1978, 1978–1980[45]
Salomaa, ArtoArto SalomaaTY[45]1975–1980, 1989–1994, 1994–1999[45]
Wright, Johan vonJohan von WrightTY[45]1975–1978[45]
Hakkila, PenttiPentti HakkilaMETLA[45]1976–1979[45]
Kivirikko, KariKari KivirikkoOY[45]1976–1981, 1981–1983, 1988 pysyvä, ero 31.1.2002[45]
Lagerspetz, KariKari LagerspetzTY[45]1976–1979[45]
Miettinen, TatuTatu MiettinenHYKS[45]1977–1980[45]
Mikkola, MarttiMartti MikkolaTKK[45]1977–1980[45]
Tawaststjerna, ErikErik TawaststjernaHY[45]1977–1982, 1982–1983[45]
Oksman, JuhaniJuhani OksmanOY[45]1978–1983[45]
Seppälä, MarkkuMarkku SeppäläHYKS[45]1978–1980[45]
Takala, AnnikaAnnika TakalaJoY[45]1978–1981[45]
Enari, Tor-MagnusTor-Magnus EnariVTT[45]1979–1984[45][46]
Polvinen, TuomoTuomo PolvinenHY[45]1979–1984, 1984–1989, 1992–1995[45]
Vaheri, AnttiAntti VaheriHY[45]1979–1980 (vs.), 1980–1983, 1983–1984[45]
Anttila, VeikkoVeikko AnttilaJY1980–1981 (vs.), 1981 (vs.)[45]
Hänninen, OsmoOsmo HänninenKY[45]1980–1985, ero 1.8.1981[45]
Lagerspetz, KirstiKirsti LagerspetzÅA[45]1980–1983[45]
Paasivirta, JuhaniJuhani PaasivirtaTY[45]1980–1983[45]
Vihko, ReijoReijo VihkoOY[45]1980–1981 (vs.), 1981–1982 (vs.), 1982–1986[45]
Haukioja, ErkkiErkki HaukiojaTY[45]1981–1984, 1994–1999, 2000–2005[45]
Kilkki, PekkaPekka KilkkiHY[45]1981–1982 (vs.)[45]
Niemi, IrmeliIrmeli NiemiTY[45]1981–1984[45]
Alanen, Yrjö O.Yrjö O. AlanenTY[45]1982–1985[45]
Eskola, AnttiAntti EskolaTaY[45]1982–1985, 1985–1987[45]
Rastas, JussiJussi RastasTKK[45]1982 (vs.), 1982–1985[45]
Adlercreutz, HermanHerman AdlercreutzHY[45]1983–1986, 1986–1988[45]
Jyränki, AnteroAntero JyränkiTY[45]1983–1987[45]
Kankare, JoukoJouko KankareTY[45]1983–1986[45]
Näätänen, RistoRisto NäätänenHY[45]1983–1988, 1988–1993, 1993–1998, 1998 pysyvä,[45] ero 2007[47]
Simonsuuri-Sorsa, MarjaMarja Simonsuuri-SorsaTTL[45]1983–1986, 1986–1988[45]
Sundman, VeronicaVeronica SundmanHY[45]1983–1986[45]
Heinonen, OlliOlli HeinonenKTL[45]1984–1989[45]
Holopainen, EeroEero HolopainenHY[45]1984–1989[45]
Neuvo, YrjöYrjö NeuvoTTKK[45]1984 (vs.), 1984–1989, 1989–1994,[45] 1994 pysyvä, ero 1994[18]
Räisänen, HeikkiHeikki RäisänenHY[45]1984–1989, 1989–1994, 2001–2006[45]
Chapelle, Albert de laAlbert de la ChapelleHY[45]1985–1990, 1990–1995[45]; akateemikoksi 1997
Kajantie, KeijoKeijo KajantieHY[45]1985–1990[45]
Gahmberg, Carl G.Carl G. GahmbergHY[45]1986–1991[45]
Nevanlinna, OlaviOlavi NevanlinnaTKK[45]1986–1987, 1987–1992[45]
Ringbom, SixtenSixten RingbomÅA[45]1986–1991[45]
Seppälä, RistoRisto SeppäläMETLA[45]1986–1989, ero 1.10.1986[45]
Tuori, KaarloKaarlo TuoriHY[45]1986–1989, 1989–1992,[45] 2011–2015[28]
Törmälä, PerttiPertti TörmäläTTKK[45]1986–1991, 1995–2000, 2000–2005[45]
Andersson, LeifLeif AnderssonHY[45]1987–1992[45]
Maijala, KalleKalle MaijalaMTTK[45]1987–1990[45]
Nousiainen, JaakkoJaakko NousiainenTY[45]1987–1992[45]
Järvinen, OlliOlli JärvinenHY[45]1988–1993, kuoli 29.11.1990[45]
Koivulehto, JormaJorma KoivulehtoHY[45]1988–1993[45]
Honkapohja, SeppoSeppo HonkapohjaHY[45]1989–1993, 1993–1994, 1994–1995, 2000–2005[45]
Kellomäki, SeppoSeppo KellomäkiJoY[45]1989–1994, 1996–2006[18]
Valtonen, MauriMauri ValtonenTY[18]1990–1995[18]
Ahti, TeuvoTeuvo AhtiHY[18]1991–1996[18]
Hari, RiittaRiitta HariTKK[18]1991–1996, 1999–2004,[48] 2010–2014[30]; akateemikoksi 11/2010[48]
Tuomisto, JoukoJouko TuomistoKTL[18]1991–1996[18]
Valkonen, TapaniTapani ValkonenHY[18]1991–1996[18]
Arjas, EljaElja ArjasOY[18]1992–1997[18]
Salonen, Jukka T.Jukka T. SalonenKY[18]1992–1997[18]
Stenholm, StigStig StenholmHY[18]1992–1997[18]
Alitalo, KariKari AlitaloHY[19][18]1993–1998,[19] 1998–2000,[49] 1998–[18] tai 2000–2020[49]; akateemikoksi 2020[50]
Frösén, JaakkoJaakko FrösénHY[18]1993–1998[18]
Knuuttila, SimoSimo KnuuttilaHY[18]1994–2009[18]
Engeström, YrjöYrjö EngeströmHY[18]1995–2000[18]
Pyykkö, PekkaPekka PyykköHY[18]1995–2000[18]
Salkinoja-Salonen, MirjaMirja Salkinoja-SalonenHY[18]1995–2000[18]
Tuomela, RaimoRaimo TuomelaHY[18]1995–2000[18]
Yki-Järvinen, HanneleHannele Yki-JärvinenHY[18]1995–2005[18]
Hanski, IlkkaIlkka HanskiHY[18][33]1996–2011,[18][19] 2012–2016, huom. **;[33] akateemikoksi 9/2015[51][52]
Jalkanen, SirpaSirpa JalkanenKTL[18], TY[18][34]1996–2006[18], 2014–2018;[34] akateemikoksi 9/2015[51]
Kaila, KaiKai KailaHY[18][53]1996–2006,[18][53] 2016–2020[53]
Kaski, KimmoKimmo KaskiTKK[18]1996–2006[18]
Lindell, IsmoIsmo LindellTKK[18]1996–2001[18]
Pulkkinen, LeaLea PulkkinenJY[18]1996–2001[18]
Wikström, MårtenMårten WikströmHY[18]1996–2006[18]
Ylikangas, HeikkiHeikki YlikangasHY[18]1996–2001[18]
Alatalo, RaunoRauno AlataloJY[18]1997–2009[18]
Nieminen, Risto M.Risto M. NieminenTKK[18]1997–2002, 2003–2008[18]; akateemikoksi 2014
Riska, ElianneElianne RiskaÅA[18]1997–2002[18]
Aro, Eva-MariEva-Mari AroTY[18][34]1998–2008[18], 2014–2018[34]; akateemikoksi 3/2017[29]
Holmbom, BjarneBjarne HolmbomÅA[18]1998–2003[18]
Palonen, KariKari PalonenJY[18]1998–2003,[18] 2008–2012[22]
Thesleff, IrmaIrma ThesleffHY[18]1998–2003[18]
Krusius, MattiMatti KrusiusTKK[18]1999–2004[18]
Kupiainen, AnttiAntti KupiainenHY[18]1999–2009[18]
Palva, TapioTapio PalvaHY[18]1999–2004[18]
Siikala, Anna-LeenaAnna-Leena SiikalaHY[18]1999–2004[18]
Ukkonen, EskoEsko UkkonenHY[18]1999–2004[18]
Vuorela, UllaUlla Vuorela (MC[54])TaY[18]1999–2004[18]
Oja, ErkkiErkki OjaTKK[18]2000–2005[18]
Pekola, JukkaJukka PekolaJY[18], TKK[18]2000–2005[18]
Sepänmaa, YrjöYrjö SepänmaaJoY[18]2000–2005[18]
Sivonen, KaarinaKaarina SivonenHY[18]2000–2005[18]
Tuomilehto, JaakkoJaakko TuomilehtoKTL[18]2000–2005[18]
Aksela, HelenaHelena AkselaOY[18]2001–2006[18]
Astola, JaakkoJaakko AstolaTTY[18]2001–2006[18]
Hakulinen, AuliAuli HakulinenHY[18]2001–2004[18]
Back, Ralph-JohanRalph-Johan BackÅA[18]2002–2007[18]
Bamford, DennisDennis BamfordHY[33]2002–2007[18], 2012–2016[33]
Hietala, MarjattaMarjatta HietalaTaY[18]2002–2007[18]
Sams, MikkoMikko SamsTKK[18]2002–2007[18]
Nurmi, HannuHannu NurmiTY[18]2003–2008[18]
Peltonen-Palotie, LeenaLeena Peltonen-PalotieHY[18], KTL[18], Folkhälsan[18]2003–2008[18]
Järvelin, KalervoKalervo JärvelinTaY[18]2004–2009[18]
Kallioniemi, Olli-PekkaOlli-Pekka KallioniemiVTT[18]2004–2007[21] (myönnetty alkujaan 2004–2009)[55][18]
Leskelä, MarkkuMarkku LeskeläHY[18]2004–2009[18]
Mannila, HeikkiHeikki MannilaTKK[18]2004–2009[18]
Nousiainen, KevätKevät Nousiainen (MC[54])HY[18]2004–2009[18]
Sistonen, LeaLea SistonenÅA[18]2004–2009[18]
Alapuro, RistoRisto AlapuroHY[56]2005–2009[56]
Ikkala, OlliOlli IkkalaAYO[33]2005–2010[56], 2012–2016[33]
Kukkonen, JussiJussi KukkonenJoY[56] (ISY)2005–2010[56]
Laakso, MarkkuMarkku LaaksoKuY[56] (ISY)2005–2010[56], 2011–2015[27][28]
Turunen, JariJari TurunenJoY[56] (ISY)2005–2010[56]
Ylä-Herttuala, SeppoSeppo Ylä-HerttualaISY[19][57] (aiemmin KuY[56])2005–2010,[56][57] 2011–2015,[19][57] 2016–2020[57]
Astala, KariKari AstalaHY2006–2011[58]
Jacobs, HowardHoward JacobsTaY[19][33]2006–2011,[58] 2012–2016[19][33]
Koskela, ErkkiErkki KoskelaJY2006–2011[58]
Salmelin, RiittaRiitta SalmelinAYO[19][33]2006–2011,[58][30][19] 2012–2016[33]
Valkonen, JariJari ValkonenHY2006–2011[58]
Wallin, KimKim WallinVTT2006–2011[58]
Oja, HannuHannu OjaTaY2008–2012[22]
Paasi, AnssiAnssi PaasiOY2008–2012[22]
Taipale, JussiJussi TaipaleHY[30]2008–2012[22]
Alasuutari, PerttiPertti AlasuutariTaY[19][53]2009–2013,[30][19] 2016–2020[53]
Karppinen, MaaritMaarit KarppinenAYO[30]2009–2013[30]
Mappes, JohannaJohanna MappesJY[30]2009–2013[30]
Saarma, MartMart SaarmaHY[30]2009–2013[30]
Salmi, TapioTapio SalmiÅA[30]2009–2013[30]
Enqvist, KariKari EnqvistHY[30]2010–2014[30]
Joensuu, HeikkiHeikki JoensuuHY[30]2010–2014[30]
Koivunen, VisaVisa KoivunenAYO[30]2010–2014[30]
Koskela, PekkaPekka KoskelaJY[30]2010–2014[30]
Kovalainen, AnneAnne Kovalainen (MC[54])TY[30]2010–2014[30]
Lehtinen, ErnoErno LehtinenTY[30]2010–2014[30]
Nevalainen, TerttuTerttu NevalainenHY[30]2010–2014[30]
Poutanen, KaisaKaisa PoutanenVTT ja ISY[30]2010–2014[30]
Gabbouj, MoncefMoncef GabboujTTY[27]2011–2015[27][28]
Pulkkinen, TuijaTuija PulkkinenHY[27]2011–2015[27][28]
Seppälä, JukkaJukka SeppäläAYO[27]2011–2015[27][28]
Vos, Willem deWillem de VosHY[27]2011–2015[27][28]
Ilmoniemi, RistoRisto IlmoniemiAYO[33]2012–2016[33]
Koskenniemi, MarttiMartti KoskenniemiHY[33]2005–2010,[56] 2012–2016[33]
Kostamovaara, JuhaJuha KostamovaaraOY[19]2006–2011[58][19][59], 2012–2017[59]
Merilä, JuhaJuha MeriläHY[19][20]2006–2011,[58][19] 2013–2017[20]
Mäki, UskaliUskali MäkiHY[19][20]2006–2011,[58][19] 2013–2017[20]
Rissanen, KariKari RissanenJY[30][19][20]2008–2012,[22][19] 2013–2017[20]
Ikonen, ElinaElina IkonenHY[19][31]2010–2014,[32] 2015–2019[31]
Kaprio, JaakkoJaakko KaprioHY[20]2013–2017[20]
Klabbers, JanJan Klabbers (MA[60][61])HY[61]2013–2018[61]
Kupiainen, AnttiAntti KupiainenHY[20]2013–2017[20]
Vuola, ElinaElina VuolaHY[20]2013–2017[20]
Pekola, JukkaJukka PekolaAYO[34]2014–2018[34]
Peltonen, MarkkuMarkku PeltonenHY[34]2014–2018[34]
Pitkänen, AslaAsla PitkänenISY[34]2014–2018[34]
Toiviainen, PetriPetri ToiviainenJY[34]2014–2018[34]
Alku, PaavoPaavo AlkuAYO[31]2015–2019[31]
Ivaska, JohannaJohanna IvaskaTY[31]2015–2019[31]
Niemi, JohannaJohanna Niemi (MC[54][31])TY[31]2015–2019[31]
Räikkönen-Talvitie, KatriKatri Räikkönen-TalvitieHY[31]2015–2019[31]
Vesala, TimoTimo VesalaHY[31]2015–2019[31]
Haila, AnneAnne HailaHY2019–9/2019 (oli valittu kaudelle 2019–2022, kuoli syyskuussa 2019)[25][62]
Häkkinen, HannuHannu HäkkinenJY [53]2016–2020[53]
Kaski, SamuelSamuel KaskiAYO[53]2016–2020[53]
Keloharju, MattiMatti KeloharjuAYO[53]2016–2020[53]
Lahesmaa, RiittaRiitta LahesmaaTY[63]2016–2020[63][53]
Lummaa, VirpiVirpi LummaaTY[63]2016–2020[63][53]
Haila, AnneAnne HailaHY[62]2019[25][62] ***

Lisäksi yleisen historian professori Juha Sihvola (JY) valittiin akatemiaprofessoriksi kaudelle 2012–2016,[33] mutta hän kuoli kesäkuussa 2012.[64]
** Akateemikoksi syksyllä 2015 valittu professori Ilkka Hanski (viimeisin akatemiaprofessorikausi 2012–2016) kuoli toukokuussa 2016.[51][52]
*** Kaudelle 2019–2022 akatemiaprofessoriksi valittiin kaupunkitutkimuksen professori Anne Haila.[25] Hän ehti toimia runsas 9 kuukautta akatemiaprofessorina ennen kuolemaansa syyskuussa 2019.[62]

Akatemiaprofessorit muissa maissa

Akatemiaprofessoreja toimii myös Venäjällä:

 • Venäjän tiedeakatemia: 715 akatemiaprofessoria [65][66] (vuonna 2022);
 • Venäjän koulutusakatemia: 52 akatemiaprofessori[67] (vuonna 2022); ja eräissä muissa maissa, esimerkiksi Kazakstanin alueellinen johtoakatemia (~100 professorit[68], vuonna 2018).

Lisäksi Kiinassa voi Kiinan tiedeakatemia myöntää "Kiinan tiedeakatemian Einstein-professorin" aseman (engl. Einstein Professor of the Chinese Academy of Sciences) erinomaisille ulkomaisille tutkijoille[69].

Katso myös

Lähteet

 • Pohls, Maritta: Suomen Akatemian historia II: 1970–1988: yhteiskunta ja tutkimus. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. ISBN 951-746-607-2.
 • Heikkilä, Hannu: Suomen Akatemian historia III: 1989–2003: kilpailu ja yhteistyö. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-608-0.

Viitteet

 1. Akatemiaprofessorit Suomen Akatemia. Viitattu 22.4.2021.
 2. Akatemian historia Suomen Akatemia. 12.10.2007. Viitattu 28.5.2015.
 3. Jörgensen, Aki: Ylä-Herttuala jatkaa akatemiaprofessorina Savon Sanomat. 27.5.2015. Viitattu 28.5.2015.
 4. Koivula, Tuomas: Turun yliopistoon kaksi uutta akatemiaprofessoria ja kaksi FiDiPro-professoria 13.6.2014. Turun yliopisto. Viitattu 28.5.2015.
 5. Alestalo, Matti: Ulla Vuorela (muistokirjoitus) Helsingin Sanomat. 28.1.2012. Viitattu 28.5.2015.
 6. Jan Klabbers valittiin Ahtisaari-professoriksi. Helsingin Sanomat, 6.11.2012, s. A8.
 7. Laki tieteellisen tutkimuksen järjestelystä, Suomen asetuskokoelma 760/1969.
 8. Pohls s. 361 ja 364.
 9. Pohls s. 364.
 10. Pohls s. 373.
 11. Pohls s. 388.
 12. Pohls s. 389.
 13. Heikkilä s. 278–281.
 14. Heikkilä s. 281–281.
 15. Heikkilä s. 284.
 16. Heikkilä s. 285 ja 293.
 17. Suomen Akatemia valitsi kymmenen uutta akatemiaprofessoria (valinta kaudelle 1.9.2021–31.8.2026) 16.12.2020. Suomen Akatemia. Viitattu 22.4.2021.
 18. Heikkilä s. 286–292.
 19. Vuosikertomus 2012 (pdf) (Akatemiaprofessorit vuonna 2012, sivu 30–31/32) Suomen Akatemia. Viitattu 9.3.2016.
 20. Suomen Akatemia valitsi kahdeksan akatemiaprofessoria kaudelle 2013–2017 5.6.2012. Suomen Akatemia. Viitattu 2.2.2016.
 21. Vuosikertomus 2007 (pdf) (Suomen Akatemian akatemiaprofessorit vuonna 2007, sivu 31/36) Suomen Akatemia. Viitattu 8.3.2016.
 22. Vuosikertomus 2008 (pdf) (Suomen Akatemian akatemiaprofessorit vuonna 2008, sivu 32/36) Suomen Akatemia. Viitattu 8.3.2016.
 23. Aaltonen, Lauri. 1.1.2008-31.12.2012 ja 1.1.2013 - 31.12.2017 Suomen Akatemia. Arkistoitu 31.1.2016. Viitattu 2.2.2016.
 24. Curriculum Vitae: Lauri A. Aaltonen, M.D., Ph.D. (cv) Helsinki.fi. Helsingin yliopisto. Arkistoitu 31.1.2016. Viitattu 2.2.2016. (englanniksi)
 25. Sofia Virtanen: Kaupungistumista, narsismia, gravitaatioaaltoja, puuraaka-aineita... – Suomen Akatemia valitsi 10 uutta akatemiaprofessoria 193 hakijan joukosta (maksumuuri, tilaajille) Tekniikka & Talous, tekniikkatalous.fi. 23.5.2018. Viitattu 6.2.2020.
 26. Suomen Akatemia. Rahoituspäätökset (Päätöspäivämäärä 21.6.2016: Akatemiaprofessorit 2017–2021) Suomen Akatemia. Arkistoitu 17.11.2016. Viitattu 17.11.2016.
 27. Vuosikertomus 2011 (pdf) (Akatemiaprofessorit vuonna 2011, sivu 30–31/32) Suomen Akatemia. Viitattu 8.3.2016.
 28. Helsingin yliopistolle neljä uutta akatemiaprofessoria ja viisi FiDiPro-professoria 11.6.2010. helsinki.fi. Viitattu 2.2.2016.
 29. Eva-Mari Aro, Markku Kulmala ja Ilkka Niiniluoto uusia tieteen akateemikoita 10.3.2017. Suomen Akatemia, aka.fi. Arkistoitu 10.3.2017. Viitattu 11.3.2017.
 30. Vuosikertomus 2010 (pdf) (Akatemiaprofessorit vuonna 2010, sivu 30/32) Suomen Akatemia. Viitattu 8.3.2016.
 31. Suomen Akatemia valitsi seitsemän akatemiaprofessoria kaudelle 2015–2019 Suomen Akatemia. Viitattu 2.2.2016.
 32. Erpo Pakkala: Suomen Akatemia nimitti yksitoista uutta akatemiaprofessoria 11.6.2009. mediuutiset.fi. Viitattu 2.2.2016.
 33. Suomen Akatemia valitsi uudet tutkimuksen huippuyksiköt 6.6.2011. Yleisradio. Viitattu 2.2.2016.
 34. Suomen Akatemia valitsi uudet akatemiaprofessorit 4.6.2013. Yleisradio. Viitattu 2.2.2016.
 35. Ekologi Otso Ovaskainen ja historioitsija Pasi Ihalainen valittiin akatemiaprofessoreiksi 17.12.2020. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 22.4.2021.
 36. Ari Laaksonen nimitetty akatemiaprofessoriksi 16.12.2020. Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 22.4.2021.
 37. Johanna Pellinen: Tuo­re aka­te­mia­pro­fes­so­ri Kar­ri Mui­no­nen tut­kii pla­neet­ta­kun­taa si­ron­neen va­lon avul­la 20.1.2021 18.12.2020. Helsingin yliopisto. Viitattu 22.4.2021.
 38. Heikki Pihlajamäki Helsingin yliopisto. Viitattu 22.4.2021.
 39. Suvi Uotinen: Aka­te­mia­pro­fes­so­rik­si va­lit­tu Ka­ta­rii­na Sal­me­la-Aro tut­kii il­mas­ton­muu­tok­sen ja ko­ro­nan vai­ku­tuk­sia nuor­ten hy­vin­voin­tiin 18.12.2020. Helsingin yliopisto. Viitattu 22.4.2021.
 40. Guoying Zhao. PhD. Professor, Affective Computing Oulun yliopisto. Arkistoitu 22.4.2021. Viitattu 22.4.2021.
 41. Tekoälyltä odotetaan myös tunnetaitoja Oulun yliopisto. Arkistoitu 22.4.2021. Viitattu 22.4.2021.
 42. Heikkilä s. 278.
 43. Heikkilä s. 282.
 44. Heikkilä s. 286–292.
 45. Pohls s. 378–387.
 46. Sijaisena Matti Linko Enarin ollessa virkavapaalla 1.2.–31.5.1983
 47. Ellonen, Leena (toim.): Suomen professorit Finlands professorer 1640–2007, s. 504. Helsinki: Professoriliitto, 2008. ISBN 978-952-99281-1-8.
 48. Akateemikko Riitta Hari muokattu 16.4.2015. Suoman Akatemia, aka.fi. Viitattu 2.2.2016.
 49. Alitalo, Kari. 1.8.1998-31.7.2000 ja 1.8.2000 lähtien toistaiseksi Suomen Akatemia. Arkistoitu 31.1.2016. Viitattu 2.2.2016.
 50. Tieteen uudet akateemikot 27.11.2020. Suomen Akatemia. Viitattu 22.4.2021.
 51. Sirpa Jalkanen ja Ilkka Hanski ovat uudet akateemikot 7.11.2010. Yleisradio. Viitattu 2.2.2016.
 52. Kuolinilmoitus Helsingin Sanomat 5.6.2016 s. C 27
 53. Suomen Akatemia valitsi kahdeksan uutta akatemiaprofessoria 28.05.2015. Tieteellisten seurain valtuuskunta. Viitattu 9.3.2016.
 54. MC: Minna Canth -akatemiaprofessori, tutkimusalana tasa-arvo ja sukupuolentutkimus.
 55. Vuosikertomus 2004 (pdf) (Akatemiaprofessorit vuonna 2004, sivu 37/42) Suomen Akatemia. Viitattu 15.5.2017.
 56. Vuosikertomus 2005 (pdf) (Akatemiaprofessorit vuonna 2005, sivu 37/44) Suomen Akatemia. Viitattu 8.3.2016.
 57. Akatemiaprofessorit Itä-Suomen yliopisto, uef.fi. Viitattu 9.3.2016.
 58. Vuosikertomus 2006 (pdf) (Suomen Akatemian akatemiaprofessorit vuonna 2006, sivu 40/44) Suomen Akatemia. Viitattu 8.3.2016.
 59. Kostamovaara, Juha. 1.8.2006-31.7.2011 ja 1.6.2012 - 31.5.2017 Suomen Akatemia. Arkistoitu 28.5.2015. Viitattu 2.2.2016.
 60. MA: Martti Ahtisaari -akatemiaprofessuuri, tutkimusalana on kansainvälinen konfliktien hallinta.
 61. Klabbers, Jan. 1.7.2013-30.6.2018 Suomen Akatemia. Viitattu 1.2.2016.
 62. Ines Sirén: Kaupunkitutkimuksen uranuurtaja Anne Haila on kuollut Helsingin Sanomat, hs.fi. 23.9.2019. Viitattu 6.2.2020.
 63. Akatemia- ja FiDiPro-professorit. Turun yliopiston akatemiaprofessorit Turun yliopisto, utu.fi. Viitattu 9.3.2016.
 64. Ahola, Suvi: Historioitsija ja filosofi Juha Sihvola on kuollut Helsingin Sanomat. 14. 6. 2012. Viitattu 2.2.2016.
 65. Moscow will host the first Symposium of professors of the Russian Academy of Sciences (additional professors are elected in spring 2018 and in spring 2022) Russia News Today. 18.11.2016. Viitattu 2.5.2018.
 66. Российский генетик утонул в Костромской области, спасая детей. Interfax.ru 6.7.2021.
 67. Профессора Российской академии образования [Professors of the Russian Academy of Education] Venäjän koulutusakatemia (website). Viitattu 29.03.2023.
 68. List of Academy Professors Kazakstanin alueellinen johtoakatemia (website). Viitattu 2.5.2015.
 69. Nobel Prize Winner Dr. Leggett Visits Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology Kiinan tiedeakatemia (website). 11.18.2016. Viitattu 2.5.2018.
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.