مرگ‌ها در ۲۰۲۴

این نوشتار فهرستی از افراد سرشناس است که در سال ۲۰۲۴ میلادی درگذشته‌اند.

  • در هر عنوان به‌ترتیب نام شخص، سن، دلیل سرشناسی، ملیت (اگر قابل تأیید باشد)، علت مرگ، و منبع آمده‌است.

ژانویه

۱

۲

۴

۵

۷

۱۵

۱۶

۲۰

۲۲

۲۴

۳۰

فوریه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۹

۱۰

۱۶

۱۷

۲۰

۲۱

۲۲

۲۴

۲۶

۲۸

۲۹

مارس

۳

۴

۸

۹

۱۸

۲۰

۲۵

۲۷

۲۹

۳۱

آوریل

۱

۲

۵

۷

۸

١٠

۱۲

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.