قلمرو (جانوران)

در بسیاری از گونه‌های مهره‌داران و بی‌مهرگان عالی، پرندگان یا ماهی‌ها، جفت‌ها یا گروه‌های خانواده‌ای، گستره مشخصی را برای زندگی و فعالیت‌های زیستی خود برمی‌گزینند که اگر از این گستره نگهداری نمایند، نام آن قلمرو است و به این حالت قلمروخواهی گفته می‌شود.

انواع و ابعاد

قلمروها در بین پرندگان به شش نوع مختلف قابل تقسیم‌بندی است:[1]

الف: قلمرو چندمنظوره که همه فعالیت‌های جانور مانند جفت‌گیری، لانه‌سازی و یافتن غذا در آن صورت می‌گیرد.

ب: منطقه جفت‌گیری و لانه‌سازی که جستجوی غذا در خارج از آن صورت می‌گیرد.

پ: قلمرو لانه‌سازی که منطقه کوچکی را در بر می‌گیرد و در بین پرندگان دریایی که زندگی دست‌جمعی دارند، متداول است.

ت: قلمرو جفت‌یابی و جفت‌گیری که در گونه‌هایی که نمایش جفت‌یابی در آنها رایج است، توسط پرندگان نر از آن محافظت می‌شود.

ث: استراحتگاه

ج: قلمرو زمستانی که ممکن است با نوع الف همپوشانی داشته باشد یا (مثلا برای پرندگان مهاجر) کاملا متفاوت باشد و شامل محل ذخیره کردن آذوقه است.

برخی از گونه‌های سنجاب‌ها ممکن است ۱۰ هکتار قلمرو داشته باشند.[2] محدوده قلمرو برای رودک در یک زیستگاه خوب روستایی ممکن است به 30 هکتار باشد و این عدد در زیستگاه‌های فقیر، حتی به ۳۰۰ هکتار هم برسد. به طور متوسط، یک قلمرو ممکن است حدود ۵۰ هکتار باشد و مجموعه‌های اصلی معمولاً حداقل ۵۰۰ متر از هم فاصله دارند. در مناطق شهری، اگر بتوانند غذای کافی را از میزهای پرندگان، ضایعات غذا یا تغذیه مصنوعی در باغ‌های حومه شهر به دست آورند، می‌توانند به وسعت ۵ هکتار هم باشند.[3] اندازه‌ قلمروی کفتارهای خالدارمتغیر است و از کمتر از ۴۰۰۰ هکتار در دهانه انگورونگورو تا بیش از یکصد هزار هکتار در کالاهاری متغیر است.[4] در سال ۱۹۹۹ در اتیوپی، ۳۵ کفتار خالدار و ۶ شیر در نزاع با یکدیگر بر سر تصاحب قلمرو کشته شدند.[5]

منابع

  1. Anon. "Ornithology: territoriality and coloniality". Retrieved June 22, 2013.
  2. Turpin, K. "Squirrel behaviour and territory". Archived from the original on June 15, 2013. Retrieved June 22, 2013.
  3. Anon. "Territories". www.badgerland.co.uk. Retrieved June 23, 2013.
  4. Kruuk, H., (1972). The Spotted Hyena: A Study of Predation and Social Behaviour. University of California Press, شابک ۰۲۲۶۴۵۵۰۸۴
  5. "Lions see off hyenas" (به انگلیسی). BBC News. 19 April 1999. Retrieved 4 February 2024.

اکولوژی. اردکانی، محمدرضا. مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۸۸.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.