درة التاج لغرة الدباج

درّة التاج لغرة الدَباج با نام کوتاه درةالتاج دانشنامه‌ای فلسفی به زبان فارسی‌است و بر دست قطب‌الدین کازرونی (۶۳۴–۷۱۰ق) تألیف شده‌است. درةالتاج را در موضوع و جامعیت با شفای پسر سینا که به زبان عربی است مقایسه می‌کنند. به گواهی برخی از اسناد، قطب الدین این کتاب را در حوالی سال ۷۰۵هجری قمری به نام و خواهش یک امیر فومنی به نگارش درآورد. این حاکم امیره دّباج بن فیلشاه بن رستم بن دبّاج نام دارد که از جمله امیران و شاهزادگان فومنی مقتدر قرن هفتم هجری به شمار می‌رود و از خاندان حکومتگر اسحاقوند محسوب می‌شد.[1] قطب‌الدین کتاب را به نام یکی از امرای بیه پس گیلان تألیف کرد چنان‌که از نام کامل آن بر می‌آید. حکومت این دباج بر دست محمد خدابنده الجایتو در سال ۷۰۶ برچیده شد. از این قرینه و دیگر قرینه‌ها تاریخ تألیف درةالتاج را پس از ۶۹۳ قمری و نه دیرتر از ۷۰۵ قمری می‌دانند.

منابع

  • قطب‌الدین شیرازی (۱۳۱۷–۱۳۲۰خدرة التاج لغرة الدباج (بخش نخستین)، به کوشش به کوشش و تصحیح سید محمد مشکوة.، تهران: چاپخانه مجلس
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.