Barrocu

El Barrocu, amás dun perió de la estória del arti, hue un movimientu cultural que estendiósi ena literatura, l'escultura, la pintura, la danza i la música endi el 1600 hata 1750 aprosimáenti.

Esti artícalu es un encetu

Si te apeta, pueis enlial-ti a trebajal en él, precurandu más información i amejorandu lo escritu.


El estilu barrocu surhió en Roma a escomienzus del sigru XVII i d'Itália irradiósi pala mayol parti d'Uropa. Duranti muchu tiempu XVIII i XIX), el télminu barrocu tuvu un sentiu peyorativu, sinónimu e recargau, desmesurau i irracional, hata que, posteriolmenti, hue revalorizau a finis e sigru XIX pol Jacob Burckhardt i alogu endispués pol Benedetto Croce i Ugéniu D'Ors.

Altal mayol del Conventu e los Trinitárius en Ervás

Guipai tamién

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.