E@I
emblemo
volontula asocio
Komenco 2005 vd
Lando(j) Slovakio vd
Sidejo Partizánske
Lingvoj

Esperanto

Retejo Oficiala retejo
Jura formo volontula asocio
Partoprenintoj de la seminario E@I-8 Lingvoj en interreto okazinta en novembro 2006 en Brno.

E@I (elparolu "e-ĉe-i"; oficiala nomo, ia. mallongigo de Edukado ĉe Interreto kaj Esperanto ĉe Interreto) estas politike neŭtrala, neregistara junulara organizo kiu realigas projektojn, kiuj helpas al Esperanto-parolantoj uzi la interreton por tutmonde kunlabori, informi pri Esperanto kaj instrui ĝin. E@I planiĝis en 1999 kaj formiĝis kiel laborgrupo dum same nomita seminario en la jaro 2000; en 2003 ĝi fariĝis faka sekcio de TEJO kaj en 2005 memstariĝis kiel organizo kun jura personeco registrita en Slovakio. La tri ĉefaj agadkampoj de E@I estas krei retpaĝarojn, aranĝi seminariojn kaj informi pri la kunuzeblo de Esperanto kaj interreto por tutmonde komuniki facile kaj rapide. E@I estas membro de Eŭropa Junulara Fonduso kaj de la Civitana Platformo por Multlingveco de la Eŭropa Komisiono. Projektoj de E@I estas finance subtenataj precipe de Esperantic Studies Foundation, de la eŭropuniaj programoj Junularo en ago kaj Tutviva lernado (agentejo EACEA), kaj de aliaj organizoj kaj unuopuloj. La plej konata projekto estas lernu!.

En jaro 2021 la oficejo de E@I translokiĝis al la urbo Nová Dubnica.

Celoj

Kleriga programero pri Vikipedio organizita de E@I dum la 93-a UK.

La vizio de E@I estas paca kaj harmonia mondo en kiu ĉiuj civitanoj povas facile kaj rapide komuniki tutmonde. La ĉefaj celoj por atingi tion estas:

Por atingi la celojn E@I iniciatas kaj subtenas projektojn pri internacia kunlaboro de junuloj, organizas klerigajn kaj kulturajn aranĝojn, rilatajn al la celoj, informas pri graveco kaj utileco de senbara internacia komunikado.

Unu el kernaj kampoj de E@I-agado estas seminarioj. En tiuj seminarioj jamaj aktivuloj trejniĝas kaj spertiĝas pri diversaj manieroj kunlabori kaj uzi la interreton, aperas novaj aktivuloj. Dum la seminarioj renkontiĝas kaj ofte freŝiĝas per novaj membroj teamoj de aktualaj E@I-projektoj, naskiĝas ideoj por novaj projektoj kaj aktiviĝas novaj homoj.

La nomo

La litero "E" en la nomo E@I montras ke la organizo okupiĝas pri Edukado. En pli vasta kunteksto ĝi reprezentas ankaŭ aliajn vortojn: Efikeco, Esperanto, Evoluo, Eŭropo.

La litero "I" en la nomo E@I indikas ke la organizo okupiĝas pri komunikiloj kiel Interreto. En pli vasta kunteksto ĝi reprezentas ankaŭ aliajn vortojn: Interkulturo, Informo, Ideo, Inspiro.

La signo "@" indikas la sinergian efikon de tiuj ĉi du konceptoj, kiu necesas por atingi facilan kaj rapidan internacian komunikadon.

Ofte uzataj liberaj tradukoj de la mallongigo estas "Edukado@Interreto" aŭ "Esperanto@Interreto", sed pro la plursignifeco de la literoj E kaj I oni ekde la memstariĝo de la organizo en la jaro 2005 oficiale uzas nur la mallongigan formon de la nomo "E@I".

Historio

Frua periodo (1999-2000)

Programero de E@I dum la 48-a Internacia Seminario (2004/05).

La ideo pri E@I ekestis la 12-an aŭ la 13-an de novembro 1999, kiam dum neesperantista seminario de junularaj organizoj el landoj ĉe la Balta maro kun kvindeko da partoprenantoj kunvenis la esperantistoj Hokan Lundberg (Svedio), Nastja Koĵevnikova (Rusio) kaj Dovilė Dimindavičiūtė (Litovio). Jam tiam elpensiĝis la nomo "Esperanto@Interreto" kaj ekestis ideo pri esperantista seminario kiu portu tiun nomon. Ĝi okazis de la 16-a ĝis la 22-a de aprilo 2000 en popolaltlernejo Tollare apud Stokholmo en ĉeesto de 21 partoprenantoj el 6 landoj[1][2] kaj dum ĝi fondiĝis internacia laborgrupo kiu elektis por si la saman nomon. Tiam ankaŭ elektiĝis la retregiono "ikso.net".[3] Henning von Rosen kaj Hokan Lundberg prezentis la vizion de E@I dum la 56-a IJK en Honkongo. Jam tiam ĝi enhavis la proklamon ke "ne eblas tro emafazi la gravecon de ekesto de enretaj, vere funkciantaj lernmedioj, celantaj subteni kaj peri la ekutiligon de la planeda lingvo", kaj ankaŭ deziron ke aliro al kaj interreto kaj planeda lingvo fariĝu homaj rajtoj.[4] La fruan historion de E@I priskribis Hokan Lundberg en aŭgusto de 2003[5] kaj denove okaze de ĝia 10-jara jubileo.[6]

Ludema periodo (2001-2002)

En 2001 E@I aĉetis la retregionojn ikso.net kaj tejo.org, kreis retpaĝarojn por TEJO, ties Komisiono por Eksteraj Rilatoj (KER) kaj la 58-a IJK (Pato Branco), kaj ankaŭ starigis propran fonduson "E@I" kadre de UEA/TEJO.[7][8] Dua seminario Esperanto@Interreto, okazigita de la 27-a de oktobro ĝis la 4-a de novembro 2001 en Upsalo (en la gimnazio Katedralskolan[9]), jam estis multe pli granda kaj profesia kaj gajnis al la organizo novajn kunlaborantojn (rete aliĝis al ĝi 58 personoj[10], partoprenis 41 el 18 landoj[7]). La trian seminarion en Ĉaĉak (2002) oni pro kunlaboro kun neesperantistoj faris dulingva (estis uzata Esperanto kaj la angla lingvo).[11]

Labora periodo (2002-2004)

Dum la jaroj 2002-2004 okazis grandaj laboroj pri interretaj projektoj, precipe lernu!, Lingva Prismo kaj Interkulturo. Unua skizo de lernu! prezentiĝis dum la konferenco CALICO 2002[12] en Davis (Usono) kie de la 26-a ĝis la 31-a de marto 2002[13][14] kunsidis la laborteamo de tiu "kurseja projekto de ESF".[15] En aprilo 2003 dum la seminario en Bostono la laborgrupo pliformaliĝis: formiĝis la unua estraro (kvinkapa)[16] kaj verkiĝis unua statuto.[17] Sekve de tio, la 25-an de julio 2003 dum la 59-a IJK en Lesjöfors E@I akceptiĝis kiel faka sekcio de TEJO[18] kaj la saman someron E@I starigis kunlaboron kun ILEI.[5] Dum la sesa seminario en Sarajevo en 2004 ligiĝis kontakto kun ILEI kiu rezultis en serio de seminarioj Flugiloj de Malfacila Vento.

Organiza periodo (2005-2007)

Partoprenintoj de E@I-kunsido en Kaunas en julio de 2007, el kiu rezultis nova estraro.

Pro bezono de plia kresko kaj pli facila aliro al eksteraj subvencioj oni decidis doni al E@I juran personecon kaj ĝi estis la 14-an de novembro 2005 registrita kiel civitana asocio ĉe la Ministerio de internaj aferoj de la Slovaka respubliko. En la statuto, kiun verkis la tiamaj gvidantoj kaj aprobis ĝin la membroj de la laborgrupo, pro strategiaj kialoj oni kiel oficialan nomon de la organizo uzis la mallongigon E@I.[19] La 18-an de junio 2005 du aktivuloj de E@I, Hokan Lundberg (tiam ĝenerala sekretario) kaj Sonja Petrović geedziĝis en Beogrado.

Okaze de la 91-a UK en Florenco (2006) produktis E@I en rekorda kvanto de 9.000 ekzempleroj (la posta dua eldono ampleksis pliajn 3.000) la DVD-n Esperanto Elektronike.

La 1-an de aŭgusto 2007 estis inaŭgurita nova estraro[20] en kiu kiel prezidanto figuris tiama afergvidanto Peter Baláž. Ankaŭ inter la ceteraj novaj estraranoj troviĝis neniu el la fondintoj kaj fruaj aktivuloj. Du novaj estraranoj, Jevgenij Gaus kaj Peter Baláž, vizitis inter la 2-a kaj la 13-a de aŭgusto laŭ invito de ESF Japanion kaj reklamis tie la agadon de la organizo dum la 92-a UK en Jokohamo.[21] En septembro de 2007 E@I estis akceptita kiel membra organizaĵo de la Eŭropa Junulara Fondumo (European Youth Foundation, EYF).

Profesia periodo (2008-nun)

Yves Nevelsteen en prelegejo dum la 93-a UK (2008).

Dum kelkaj lastaj jaroj E@I pli kaj pli okupiĝas pri grandaj interretaj projektoj, sed fojfoje efektiviĝas ankaŭ grandskala eldona agado. Tiel la 10-an de septembro 2008 aperis kiel senpaga aldonaĵo al la pola tagĵurnalo Gazeta Wyborcza kompaktdisko titolita "Esperanto", mendita de la urbo Bjalistoko (tiam organizonto de la sekva, 94-a UK) kaj produktita de E@I en rekorda kvanto de 364.000 ekzempleroj.[22]. E@I foje okupiĝas ankaŭ pri projektoj ne unuavice esperantistaj sed proksimaj al celoj de la Esperanto-movado, ĉiam kun partopreno de esperantistoj kaj favore al aliaj malpli grandaj projektoj esperantistaj. Tiel ekzemple efektiviĝis en la jaroj 2009-2011 projekto por instrui la slovakan lingvon per interreto, por kiu E@I ricevis subvencion de 256.000 eŭroj de EACEA, la eduka agentejo de la Eŭropa komisiono. Pro siaj projektoj kiuj antaŭenigas lingvolernadon kaj multlingvecon, E@I helpe de EEU fine de la jaro 2012 fariĝis membro de la Civitana Platformo por Multlingveco de la Eŭropa Komisiono kaj ekde la jaro 2013 ĝia reprezentanto partoprenas en ties kunsidoj inter delegitoj de la 29 partoprenantaj eŭropnivelaj civitanaj organizoj.[23]

Kiel bona maniero ricevi novajn laborfortojn kaj kreskigi aktivulojn montriĝis organizado de laborstaĝoj por universitataj studentoj per la programo Erasmus. Post la unuaj spertoj akiritaj de Marek Blahuš en Francio en 2010-2011, dum la somero de 2011 faris sian staĝon en E@I samtempe tri junaj esperantistoj. Tiuj laboris jam en la unua fizika oficejo de E@I, kiun la organizo posedas ekde la 1-a de julio 2011 en Partizánske, laŭ kunlaboro kun ĝiaj urbaj instancoj. Sekvis pliaj staĝantoj, tiel ke ĝis marto 2013 la staĝantoj sume kontribuis al la agado de E@I per proksimume 600 labortagoj. Eksa staĝantino Dorota Rodzianko du monatojn post sia staĝo fariĝis en februaro 2013 salajrata dungito de E@I, jam la dua post Katarína Novotníčková kiu eklaboris en novembro de 2009 lige kun la projekto Slovake.eu. La 29-an de aprilo 2013 E@I estis akceptita kiel gastiganta (kaj sendanta) organizo de Eŭropa Volontula Servo en Partizánske, pro kio ĝi ricevis la ŝancon akceptadi krom staĝantoj ankaŭ stipendiatajn volontulojn (ĝis 30 jarojn aĝajn).

Dum februaro 2012, Peter Baláž, Indrė Pileckytė, Jevgenij Gaus kaj Neringa Gaus entreprenis esploran vojaĝon al Ĉinio kiel reagon al la kreskanta nombro de ĉinaj uzantoj ĉe lernu! kaj por esplori la eblon organizadi tie estonte aranĝon similan al SES.[24] La 15-an de decembro 2012 la E@I-kunordiganto Peter Baláž estis proklamita Esperantisto de la Jaro, ĉefe pro lia agado entreprenita kadre de la organizo (interretaj projektoj, eŭropuniaj projektoj, SES kaj KAEST, eldonaĵoj kaj atento al talentitaj junaj Esperantistoj).[25] Marek Blahuš, okupiĝanta pri komputila lingvistiko en kelkaj E@I-projektoj, elektiĝis la 25-an de aprilo 2013 kiel membro de la Akademio de Esperanto por naŭjara periodo.[26] Meze de majo 2013 E@I prezentiĝis samtempe dum Poliglota konferenco en Budapeŝto[27] kaj kiel invititoj ĉe la 90-a Germana Esperanto-Kongreso en Nurenbergo (aliaj invititaj gast-prelegantoj estis Humphrey Tonkin kaj Martin Haase).

Organiza strukturo

Partoprenintoj de SES 2010, la renkontiĝo de lernu!-uzantoj (kaj do E@I-membroj).

La funkciado de E@I estas regulata de statuto, laŭ kiu la organizon estras tri- ĝis naŭkapa estraro. Aliaj organoj estas la elekta komisiono, la financa komisiono, kaj fine la membraro.

Membraro

Membro de E@I rajtas esti ĉiu persono kiu konsentas kun la statuto kaj montras sian intereson liverante necesajn datumojn per interreta formularo aŭ retmesaĝo. Personoj en la aĝo inter 15 kaj 35 jaroj (inkluzive) estas regulaj membroj. Ceteraj personoj estas subtenantoj kaj ne havas voĉdonrajton. Membreco en E@I estas senpaga. Laŭ statistikoj en la retpaĝaro de E@I[28] estas nun ĉirkaŭ 20 mil membroj, kio plejparte ŝuldiĝas al la fakto ke uzantoj de lernu! per sia registriĝo en la paĝaro fariĝas ankaŭ E@I-membroj. En 40 landoj de la mondo nun ekzistas pli ol 100 membroj.

Estraro

Pli detalaj informoj troveblas en artikolo Kategorio:Estraranoj de E@I.
Estraranoj de E@I dum JES 2010 (Nevelsteen, Blahuš, Gaus, Baláž).
Kunordiganto (Baláž), dungito (Novotníčková), staĝantoj (Hruška, Díaz Bautista, Desplantes) kaj staĝintoj (Hug, Blahuš) de E@I dum SES 2011.
Laboretoso en la oficejo de E@I en Partizánske (somero 2011).

La nuna estraro de E@I (en Marto 2015) konsistas el la jenaj personoj:[29]

Origine en tiu ĉi estraro membris ankaŭ Judith Meyer, kiu poste demisiis, kaj Jevgenij Gaus.

La unuan estraron de E@I, elektitan en aprilo 2003 dum la seminario en Bostono, konsistigis Chuck Smith, Hokan Lundberg, Nastja Koĵevnikova, Ralf Gion Fröhlich kaj Sonja Petrović.[16] En postaj estraroj, dum E@I ankoraŭ estis Faka Sekcio de TEJO, membris ankaŭ interalie Slavik Ivanov kaj Heming Welde Thorbjørnsen.

Dungitoj

Kvankam la agado de E@I dekomence dependas de volontuloj kaj finance la organizo estas plene dependa de subvencioj kaj donacoj, la kurantaj projektoj ebligas al ĝi teni kelkajn plentempajn salajratajn dungitojn, kiuj zorgas precipe pri kunordigo de la laboro kaj administrado.

Jen listo de ĝisnunaj dungitoj de E@I:

#NomoLandoLaborlokoKomencoFinoSalajroĈefaj respondecoj
1Peter Baláž SlovakioPartizánske2007-08-01daŭrasmalfiksakunordigado de la aktivaĵoj de E@I
2Katarína Novotníčková (antaŭe Nosková) SlovakioTrnava2009-11-01daŭrasfiksasubteno de projektoj, verkado de monpetoj, korespondado, enhavo de projektoj, projekta mastrumado
3Dorota Rodzianko PollandoPartizánske2013-02-012016-01-31fiksaadministrado de EU-projektoj, administrado de Esperanto-aranĝoj kaj financa mastrumado
4Veronika Matušková SlovakioPartizánske2014-042015-08-31fiksaeksteraj rilatoj, verkado de monpetoj
5Matthieu Desplantes FrancioPartizánske2015-01-16daŭrasfiksatradukado kaj programado
6Katarína Krutá Slovakio2015-09-23daŭrasfiksapublikaj kaj eksteraj rilatoj

Staĝantoj kaj volontuloj

Helpe de stipendiaj programoj, E@I komencis en 2010 akcepti staĝantojnuniversitatajn studentojn, kiuj en la daŭro de kelkaj monatoj spertiĝas laborante por la organizo, kutime plentempe. Samtempe ilia staĝo enkalkuliĝas ankaŭ kiel parto de ilia universitata studo. Aldone ekde 2013 E@I gastigas ankaŭ volontulojn pere de EVS-programo.

Jen listo de ĝisnunaj staĝantoj kaj volontuloj de E@I:

#NomoStudoStaĝo
UniversitatoUrboLandoFakoKomencoFinoUrboLandoFormoStipendio
1Marek BlahušMasaryk-UniversitatoBrno Ĉeĥioinformadiko2010-09-012011-05-09Nancio FrancioplentempeErasmus
2Salomé HugUniversitato Nancio 2Nancio Franciokognaj sciencoj2011-03-072011-04-22Nancio Franciopartatempeneniu
3Matthieu DesplantesESIEAIvry-sur-Seine Francioinformadiko2011-06-132011-09-02Bratislavo, Partizánske SlovakioplentempeErasmus
4Juan Diego Díaz BautistaUniversitato de GranadoGranado Hispaniopolitologio, administraj sciencoj kaj filozofio2011-07-012011-10-31Partizánske, Granado Slovakio,  HispanioplentempeErasmus
5Miroslav HruškaMendel-UniversitatoBrno Ĉeĥioregiona evoluo kaj publika administrado2011-07-012011-10-01Partizánske SlovakioplentempeErasmus
6Konstantin TiĥomirovVroclava UniversitatoVroclavo Pollandoĉeĥa filologio2012-07-01septembre 2012Partizánske Slovakiopartatempevolontulado, neniu
7Mateusz KulkaVroclava UniversitatoVroclavo Pollandopola filologio / rusa filologio2012-07-01septembre 2012Partizánske Slovakiopartatempevolontulado, neniu
8Anna LiszewskaVroclava UniversitatoVroclavo Pollandopola filologio2012-07-012012-08-01Partizánske Slovakiopartatempevolontulado, neniu
9Jiří GaluškaMasaryk-UniversitatoBrno Ĉeĥiojuro2012-07-012012-07-20Partizánske Slovakioplentempestipendio nesukcesinta
10Dorota RodziankoUniversitato en BjalistokoBjalistoko Pollandoekonomio2012-07-232012-11-30Partizánske SlovakioplentempeErasmus
11John Bauer[30]Universitato de ToursTours Franciolingvoj kaj internacia komerco2012-11-052013-02-05Partizánske SlovakioplentempeErasmus
12Zsófia PatakiUniversitato de SzegedSzeged Hungariokultura mediacio2013-05-012013-09-24Partizánske SlovakioplentempeCampus Hungary
13Romualda JeziorowskaVroclava UniversitatoVroclavo Pollandoĉeĥa filologio, pola filologio, kulturscienco2013-07-012013-09-30Partizánske SlovakioplentempeErasmus
14Václav ZouzalíkMasaryk-UniversitatoBrno Ĉeĥioinformadiko2013-07-082013-10-08Partizánske SlovakioplentempeErasmus
15Matthieu Desplantes[31]ESIEAIvry-sur-Seine Francioinformadiko2013-10-092014-10-05Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
16Kaan Kızılgün[31]Universitato YeditepeIstanbulo Turkiografiko2013-10-092014-09-29Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
17Rasmus Åkerlund[31]Universitato de LundLund Svediokomputika scienco2014-09-162015-08-25Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
18Matthias von Laer[31]Ruprecht-Karls-UniversitatoHeidelberg Germaniomatematiko2014-09-302015-09-29Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
19Anna Liszewska[31]Vroclava UniversitatoVroclavo Pollandopola filologio2014-10-202015-09-30Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
20Alberto Muzzu[31]Universitato de CagliariSassari Italio2014-10-212015-09-06Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
21Elena ĤusanovaJekaterinburgo Rusio2015-03-222016-02-27Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
22Oleh RohalskijKievo Ukrainio2015-04-042016-02-27Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
23Robert NielsenUniversitato Kolegio de DublinoDublino IrlandoEkonomiko kaj politiko2015-09-292016-09-30Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
24Michael Dubery Britio2016-02-012016-11-30Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
25Dorota Rodzianko Pollando2016-02-102017-Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
26Edoardo Nannotti Italio2016-03-062017-Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
27Ilja Gnusarev Rusio2016-07-022017-Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
28Jana Janovyĉ Ukrainio2016-07-162017-Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
29Laŝa Ĉaĥunaŝvili Kartvelio2016-11-052017-Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
30David Mamsch Germanio2017-2018-Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
31Sofja ZareckajaMoskvo Rusio2017-2018-Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
32Ekaterina LozinaMoskvo Rusio2017-2018-Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
33Kryštof Klestil Ĉeĥio2017-2018-Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo
34Salomé HugMetz Francio2018-2019-Partizánske SlovakioplentempeEŭropa volontula servo

Oficejo

Ekde la 1-a de julio 2011, danke al subteno de la urbo Partizánske kaj ties urbestro Jozef Božik, E@I disponas pri propra oficejo en ĝia urbocentro kontraŭ la simbola luo de 1 eŭro jare. La unua oficejo havis la surfacon de 60  kaj laborlokojn por 5 personoj. En junio de 2013 estis ŝanĝita loko de oficejo ene de la sama konstruaĵo, la oficejo iĝis pli granda kun 100 kaj du ĉambroj. Ekde ĝia stariĝo ĉiuj staĝantoj kaj surlokaj aktivuloj de E@I komune laboras tie.

Agado

Aranĝoj

Pli detalaj informoj troveblas en artikolo Kategorio:Aranĝoj de E@I.

Organizado de edukaj aranĝoj estas grava parto de la agado de E@I ekde ĝia fondiĝo - ĝi ja mem en la jaro 2000 ekestis ĝuste dum seminario, kiu portis la titolon "Esperanto@Interreto" kaj estis organizita de TEJO en Stokholmo.

Seminarioj

Komputillingvistika kolokvo organizita de E@I post KAEST 2010 en Modra (Slovakio).

Precipe en la unuaj jaroj de la funkciado de E@I, trejnseminarioj pri temoj rilataj al edukado kaj interreto havis gravan rolon en la disvolviĝo de la asocio kaj trovado de novaj aktivuloj. En la tempo kiam E@I estis Faka Sekcio de TEJO, ĝiaj seminarioj estis samtempe ankaŭ TEJO-seminarioj.

Jen la listo de ĉiuj seminarioj organizitaj de E@I, kun titoloj, lokoj kaj datoj:

Somera Esperanto-Studado

Pli detalaj informoj troveblas en artikolo Somera Esperanto-Studado.

Ekde la jaro 2007 E@I ĉiujare aranĝas la renkontiĝon SES. En 2007 ĝi portis la titolon "Slava Esperanto-Studado", ekde 2008 ĝi estas nomata "Somera Esperanto-Studado".

Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko

Pli detalaj informoj troveblas en artikolo Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko.

En novembro de 2010 unuafoje sub gvido de E@I en Modra okazis la konferenco pri faka uzo de Esperanto KAEST, aranĝo kun tradicio en Ĉeĥoslovakio ekde 1978, kies organizadon E@I transprenis de KAVA-PECH. Ĝi estis senpere sekvita de unika komputillingvistika kolokvo, organizita de E@I kaj kunfinancita de IEI kaj ESF.

Ceteraj

E@I kunorganizas aŭ alimaniere kontribuas al la kleriga programo de aliaj Esperanto-aranĝoj, ekzemple al la ĉiujara seminario Sabla Printempo okazanta en Ĉeĥio aŭ la Esperanta Vikimanio (okazinta en 2011 en Svitavy). Ankaŭ en la programo de la Universalaj Kongresoj de Esperanto laste aperas kontribuoj de E@I (propraj prelegoj dum la 93-a UK; propra salono dum la 94-a UK; du kontribuoj al la Kleriga lundo kaj organizo de la Terminologia forumo dum la 96-a UK).

Interretaj projektoj

Pli detalaj informoj troveblas en artikolo Kategorio:Interretaj projektoj de E@I.

E@I kreis kaj funkciigas plurajn retpaĝarojn, kiuj rilatas al edukado en interreto kaj havas rilaton al Esperantolingvoj ĝenerale. Pluraj el la retpaĝaroj estas konstante prizorgataj, kelkaj funkcias sen aktiva prizorgo, kaj kelkaj estis transdonitaj al aliaj organizoj. E@I ankaŭ kiel partnero subtenas personajn iniciatojn de siaj membroj, ekzemple per disponigo de rethotela loko.

Aktive prizorgataj

Funkciantaj sen prizorgo

Transdonitaj al aliaj organizoj

Partneraj projektoj


Eldonaĵoj

Pli detalaj informoj troveblas en artikolo Kategorio:Eldonaĵoj de E@I.

E@I efektivigas ankaŭ propran eldonan agadon, ofte pere de la eldonejo Espero aŭ kunlabore kun aliaj asocioj. Jen la listo de la libroj, kompaktdiskoj kaj DVD-j eldonitaj de E@I:

 1. KD lernu! (2003)
 2. libro Manlibro pri instruado de Esperanto (2005, kunlabore kun ILEI)
 3. DVD Esperanto Elektronike (2006, 2011)
 4. libro Vikipedio – praktika manlibro (2007, aŭtoro Yves Nevelsteen)
 5. libro Komputeko (2008, aŭtoro Yves Nevelsteen)
 6. KD Esperanto (2008, 400 000 ekzempleroj aperis en Gazeta Wyborcza antaŭ la 94-a UK)
 7. libro Vikipedio por vi (2008, aŭtoro Ziko van Dijk)
 8. DVD-video Esperanto estas... (2008, reĝisoro Rogener Pavinski)
 9. broŝuro Malkovru Esperanton (2009, iniciatita de Hokan Lundberg)
 10. libro Detala gramatiko de Esperanto (2010, aŭtoro Bertilo Wennergren)
 11. libro Modernaj teknologioj por Esperanto (2011, prelegkolekto de la konferenco KAEST 2010)
 12. libro Modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj (2013, prelegkolekto de la konferenco KAEST 2012)
 13. libro Arkivoj kaj bibliotekoj – kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon (2015, prelegkolekto de la konferenco KAEST 2014)

Por kelkaj jaroj E@I preparis ankaŭ disdoneblajn kalendaretojn – enpoŝigeblajn kartojn kun sur unu flanko la demando “Esperanto?” kaj la respondo “www.lernu.net” kaj sur la dua flanko Esperanta kalendareto.

Referencoj

 1. E@I-2000 - La seminario (arĥiva kopio)
 2. E@I-2000 - Enkonduko
 3. "pri ikso.net ktp" de Hokan LUNDBERG al eĉei-membroj@yahoogroups.com, la 5-an de aŭgusto 2007
 4. Esperanto kaj Interreto
 5. 1 2 E@I – nova partnero de ILEI. Arkivita el la originalo je 2003-10-05. Alirita 2003-10-05.
 6. "E@I - jam 10-jara!" de Hokan LUNDBERG al eĉei-membroj@yahoogroups.com, la 12-an de novembro 2009
 7. 1 2 3 Esperanto@Interreto: Farite dum 2001
 8. Fondajho Esperanto@Interreto (arĥiva kopio)
 9. Esperanto@Interreto 2001 – Konfirmilo
 10. Esperanto@Interreto 2001 – Aliĝintoj
 11. Albumo de E@I-2002 en Ĉaĉak (arĥiva kopio)
 12. CALICO 2002 (arĥiva kopio)
 13. Esperanto@Interreto (arĥiva kopio 2002-06-02)
 14. Propono de publika laborplano de ”lernu!”
 15. Tereno de Argilo: Miaj fotogalerioj – CALICO (arĥiva kopio)
 16. 1 2 3 EcheI: RaportoBostono
 17. Regularo de Esperanto@Interreto - E@I (arĥiva kopio 2003-10-27)
 18. Esperanto@Interreto (arĥiva kopio 2003-10-05)
 19. "statuto por voĉdoni" de Peter Baláž al eĉei-membroj@yahoogroups.com, la 22-an de oktobro 2005
 20. "New poll for eĉei-membroj" al eĉei-membroj@yahoogroups.com, la 23-an de julio 2007
 21. Jevgenij GAUS kaj Peter BALÁŽ: "Raporto pri la vojaĝo al Japanio"
 22. Libera Folio: "Tricent mil poloj eksciis pri Esperanto"
 23. Eŭropa Bulteno, Februaro 2013, No 124, p. 5
 24. Teamo de E@I kaj lernu.net en Ĉinio
 25. Korĵenkov, Aleksander (januaro 2013). Peter Baláž: la Esperantisto de la Jaro 2012”, La Ondo de Esperanto (1). Alirita la 16-an de decembro 2012...
 26. Oficialaj Informoj de la Akademio de Esperanto – Numero 20 – 2013 04 27
 27. Polyglot Conference in Budapest
 28. "Membroj" en la oficiala retpaĝaro de E@I
 29. Estraro. E@I. Alirita 2015-03-23.
 30. Meet an Esperanto intern
 31. 1 2 3 4 5 6 . Volontuloj en E@I. E@I (2014-11-25). Alirita 2018-09-07.
 32. Nova Sento en Reto, Numero 115, 2000-01-20: sekcio "Esperanto@Interreto"
 33. E@I-2000 - La seminario (arĥiva kopio). Arkivita el la originalo je 2000-09-02. Alirita 2021-08-11.
 34. TEJO-seminario Esperanto@Interreto 2001 (arĥiva kopio)
 35. TEJO: Seminarioj – Esperanto@Interreto-2002
 36. EsperantoĈeInterretoLeŝeforŝ (arĥiva kopio)
 37. Kelkaj fotoj de Esperanto@Interreto-Bostono (arĥiva kopio)
 38. Interkulturaj Interŝanĝoj en Sarajevo
 39. EsperantoĈeInterretoPartizanske (arĥiva kopio). Arkivita el la originalo je 2006-07-19. Alirita 2006-07-19.
 40. Edukado.net: Informoj ĝeneralaj (arĥiva kopio 2002-06-04)

Eksteraj ligiloj

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.