भोजपुरी भाषा

भोजपुरी भाषा यक भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गतको बिहारी भाषाअनमध्ये यक हो। यै भाषा नेपालको तराई, भारतको बिहार रे उत्तर प्रदेश राज्यमी बोलिन्छ। यै भाषा देवनागरी लिपिमी लेखिन्छ। यै भाषालाई नेपालमी राष्ट्रिय भाषाको रूपमी नेपालो संविधानले मान्यता प्रदान अर्या छ तर भारतमी भन्या येइ प्रकारको मान्यता प्रदान गरिया अथिन।

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.