पिपलकोट

ढाँचा:नेपालको बसोबास क्षेत्रको तथ्यांक


पिपलकोट दैलेख जिल्लामी पड्डे एक गाउँ विकास समिति हो ।

यी पनि हेर

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.