पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा

पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा नेपालको राणा शासनका आठौं श्री ३ महाराज हुन्। उनका दुई छोराहरू र चार छोरीहरू थ्या।

सन्दर्भ सामग्रीअन

    यि लै हेर

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.