डोटी बोगटान

डोटी बोगटान डोटी जिल्लाको दक्षिण रे कैलाली जिल्लाको पूर्वको सबै भूगोलमी फैलिएको क्षेत्र हो । बोगटान बोगटीको , स्वराड स्वराडीको भन्ने चलन छ । बोगटानका राजा पाल बाटै बोगटी भएका ठकुरीको राज्य हो । यिनु आइलेका दिनमी बम ,रजवार लेख्दा हान । कोई कोई मातरी बोगटी रजवार लेख्दछन । मोहन्याल देवता बोगटानका ठूला देवता हुन् । यहाँ केदार ,मोहन्याल ,कालिकादेवी ,औखोरे भगवती ,मसुर्खेते जसा भौत देवता छन् । यहाँका राजा देवता मोहन्याल हुन् । मोहन्याल केदारका जेठा चेला हुन् । यिनु देवता अयोध्याका राजाका कुलले पाएका उनका कुलले ल्याएका देवता हुन् । कत्यूरी राजाका सन्तानका त् यिनु कुलकै देवता भएपनि बोगटानमी बसोबास गद्दे चन्द राजाका सन्तान पनि मोहन्याल देवता बहुत मान्न हान । यिनु मात्तरी नै बोगटान मै बस्ते सबै जातका मान्छ यिनु देवता मान्न हान । यिनु सबै बैदिक देवता हुन् । बैदिक बिधिले पुजनु पडड छ । कार्तिक शुक्लमी केदार रे मोहन्याल ,बेताल ,अलडा, बडातड़ो देवताको जांत हुन्छ ।बोगटान जाने बाटो आत्तारियाहै गयो । सहजपुर पुगेपछि सहजपुर है बाटो छुट्टिन्छ । सहजपुरहै पुर्व जाने बाटो बोगटान जान्छ । बोगटान जानलाई बिपी नगर (घोल्डास) है बाटो जान्छ । यो बाटो है बस हिट्टी छ । यहाँ बीबी नगर तिर तीन गाड मिल्ला छन् । गड्सेरी गाड, काबडी गाड ,मस्सेई गाड रे खोला मिलि वर ठूली गाड बनेकी छ । बोगटान मी बामन जोशी ,भट्ट ,बिनाड़ी, पाठक ,मिश्र ,ओझा ,उपाध्याय,भण्डारी बस्तछन । पुर्बे बामन सापकोटा ,आचार्य, भुसाल, रेग्मी पनि छन् । ठकुरी मी बोगटी ,बम ,चन्द ,देउवा ,मल्ल ,शाही, कलेल बस्तछन । क्षेत्री /बैस्से जातमी ताड़ी, बोहरा ,धामी ,मन्नी(मौनी), कोटकेनी,छेड़ाल,ठगुन्ना, गद्सेला,सिंगाल, बिष्ट, खड्का ....बहुत जात छन् । मंगर जातका गुरुङ , लामा, सिजाली ,बुढा पनि छन्  ।  तल्जाती मी ढोली, भूल, ल्वार ,कामि ,मिजार ,बादी ओड,सार्की बस्तछन[1]

बोगटान जाने बसको बाटो भएको बि पी नगर (घोल्डास)

यो लै हेर

सन्दर्भ सामग्री

  1. ठाउँ मी जाईबर त्यहाँ का मान्छ सोधी बर त्यै ठाउँको चलिआएको पुरानो नीति रिति चलन भनि थाहा पाई लेखेको
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.