कोफी अन्नान

कोफी अट्टा अन्नान (/[invalid input: 'icon']ˈkfi əˈnɑːn/; जन्म ८ अप्रिल १९३८) घानाका कूटनीतिज्ञ हुन, उन १ जनवरी १९९७ बठे ३१ डिसेम्बर २००६ सम्म संयूक्त राष्ट्र संघको सातौं महासचिवको रूपमाई सेवारत रया थ्या । अन्नान र संयूक्त राष्ट्र संघ २००१माई विकासशिल राष्ट्रहरूको सहयोगको लागि विश्व एड्स तथा स्वास्थ्य कोषको स्थापना गरे वापत प्राप्त नोवल पुरस्कारमा सह-प्राप्तकर्ता भया।

कोफी अन्नान

बाल्यकाल रे शिक्षा


संयूक्त राष्ट्र संघका महासचिव


सन्दर्भ सूची


    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.