अवधी भाषा

अवधी भाषा एक पूर्वी हिन्दी भाषाका रुपमी मुख्य बोली हो । यो भाषा भारत को उत्तर प्रदेश और नेपालका भौत जसा ठौर बोलिन्या गरिन्छ । अवधी भाषा बृज और बुन्देलीको मिश्रण मानियाको छ । अवधी भाषा गुयाना, त्रिनिदाद जसा कैरीबीआई देश मि लै बोलिन्या गरिन्छ । 'अवध' शब्द को व्युत्पत्ति "अयोध्या" जसो हो । तुलसीदास अफना "रामचरितमानस" मा अयोध्या लगै भणिन्या रे तैपाछ अवधपुरी भणिन्यारे पुइ अवधी रयाको कथन छ ।


सन्दर्भ सामग्रीअन


    भाइरा लिङ्कअन


    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.