अल्फ्रेड नोबेल

अल्फ्रेड नोबेल स्विडेन विश्व प्रसिद्ध रसायनशास्त्री वैज्ञानिक अविस्कारक हुन। उनको नामबाटी विश्वको प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार को स्थापना गरिया छ।

'अल्फ्रेड नोबेल (Alfred Nobel)'

वैज्ञानिक अनुसन्धान, रसायनज्ञ, अभियन्ता, आविष्कारक
जन्म: सन् २१ ओक्टूबर १८३३
मृत्यु:सन् १० डिसेम्बर १८९६
कार्यक्षेत्र: वैज्ञानिक अनुसन्धान, रसायनज्ञ, अभियन्ता, आविष्कारक

सन्दर्भ सामग्रीअन


    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.