Zwězkowy kraj jo źělny stat federatiwneje republiki. W Europje eksistěruju take zwězkowe kraje pód toś tym mjenim jano w Nimskej, źož jo jich šesnasćo a w Awstriskej, źož maju źewjeś zwězkowych krajow.

Zwězkowy kraj ma samostatne krajne kněžaŕstwo a krajny sejm, kótaryž ma swójo sedło w krajnej stolicy.

Druge terminuse

W někotarych krajach wužywaju se hynakše terminuse za źělne staty.

W Nimskej

Nimska ma slědujuce zwězkowe kraje. Kuždy kraj ma – wótwisnje wót licby wobydlarjow – wěstu licbu reprezentantow w zwězkowej raźe.

W Awstriskej

Awstriska ma slědujuce zwězkowe kraje:

  • Dolna Awstriska
  • Górna Awstriska
  • Burgenlandska
  • Korutańska
  • Salzburgska
  • Štyrska
  • Tirol
  • Vorarlberg
  • Wien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.