Serbski rozgłos jo mě za wšykne serbske radijowe wusćełanja, kótarež wusćełaju se pó žwałach zjawnopšawniskeju stacijowu MDR (za górnoserbšćinu) a RBB (za dolnoserbšćinu). Pśi tom wusćełaju se wuźěła MDR teke pó frekwency RBB a nawopacnje. Górnoserbska redakcija sejźi w Budyšynje, dolnoserbska w Chóśebuzu.

Górnoserbske wusćełanja:

  • wót pónjeźelego do pětka wót 5.00 góź. do 9.00 góź.
  • sobotu wót 6.00 góź. do 10.00 góź.
  • njeźelu wót 11.00 góź do 12.30 góź.
  • pónjeźele 20.00 do 22.00 góź. "Radio Satkula" - wusćełanje za młoźinu

Dolnoserbske wusćełanja:

  • wót pónjeźelego do pětka wót 12.00 góź. do 13.00 góź.
  • njeźelu wót 12.30 góź. do 14.00 góź.
  • młoźinske wusćełanje Bubak

Eksterne wótkaze

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.