Nowy Casnik jo dolnoserbski tyźenik. Nastawki publikuju se głownje w dolnoserbskej, ale teke nimskej rěcy. Głowna redaktorka tyźenika jo tuchylu Stefanie Krawcojc.

Nowy Casnik nakładujo Ludowe nakładnistwo Domowina. Nakład casnika jo był w lěśe 2004 1.100 eksemplarow.

Stawizny

Nowy Casnik jo naslědnik Bramborskego Serbskego Casnika, kótaryž jo zachopił 1848 wuchadaś. W lěśe 1918 jo se nakładanje casnika skóńcyło - dla financielnych problemow.

Bogumił Šwjela, slědny redaktor zacynjonego casnika, jo 6. januara 1921 załožył nowy tyźenik Serbski Casnik. W lětach 1923-1931 zagronita za tyźenik jo była Mina Witkojc.

W casu nacionalsocializma pśi pówołanju Fryco Rocha ako šefredaktora Serbskego Casnika w lěśe 1931 jo zachopił tyźenik jasnje pódpěrowaś politiku kněžaŕstwa, a samo Žydow a komunistow atakěrowaś. Ned pótom 29. junija 1933 jo se Serbski Casnik zacynił, wó "pjenjeznej njamócy" pišucy.

Pó 2. swětowej wójnje załožył se 1947 Nowy Casnik - nejpjerwjej ako pśiłoga górnoserbskeje Noweje doby. Wót 5. měrca 1955 wuchada Nowy Casnik zasej ako samostatny tyźenik.

Slědny šefredaktor, kenž jo měł dolnoserbšćinu ako maminu rěc, jo był Wylem Bjero. W lětach 1973-2004 jo tu městno měł Horst Adam, w lětach 2006-2020 - Gregor Wieczorek, pón za krotki cas dr. Viktor Zakar a wót 1. januara 2021 Stefanie Krawcojc.

Žrědła

Wótkaz

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.