Matematika jo striktnje logiski natwarjona, wót empiriskich dopóznaśow njewótwisna wědomnosć. Wóna słužy drugim wědomnosćam ako "pomocna wědomnosć". Fundament matematiskeje teorije su aksiomowe systemy - gromady zakładnych, triwialnych a cłowjeskemu rozymoju njepósrědnje pśistupnych wugronow resp. hypotezow. Z pomocu tak pomjenjowanych kalkulow maju se wšykne matematiske sady a kazni z tych aksiomow wótwóźiś. Tomu se naslědku groni "matematiski dopokaz".

Źinsajšna matematika rozdźělujo se do wšakich jadnotliwych disciplinow ako su n. pś. algebra, analyzis, licbowa teorija, topologija a graśowa teorija.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.