Marjana Domaškojc (wokoło 1940)
Row Marjany Domaškojc w Cazowje

Marjana Domaškojc (* 28. februara 1872 w Cazowje, † 11. awgusta 1946 w Cazowje) była jo dolnoserbska basnikaŕka, spisowaśelka, casnikaŕka a patriotka.

Wóna zachopiła jo wót 1886 w tekstilnej fabrice w Chóśebuzu źěłaś. Do 1931 była jo tam pśistajona a gromaźiła zaśišće a nazgónjenja serbsko-nimskich źěłowych poměrow w Dolnej Łužycy.

Wót 1925 pisała jo za rozdźělne serbse casniki a casopisy rozpšawy a pśedewšym basni. W jeje basnjach zaběžali su pśedewšym jeje zaśišće domacneje pśirody a wejsnego žywjenja z religioznego wida. Mimo togo pisała jo teke patriotiske basni, w kótarychž jo se z tegdejšeju situaciju Serbow kritiski rozestajiła.

W lěśu 1929 Domaškojc jo napisała socialnokritiske źiwadłowe graśe Z chudych žywjenja wotśišćane w "Prědnej serbskej źiwadłowej zběrce" (Budyšyn 1930), w kótaremž jo wó poměrach Serbow wopisała. Źiwadłowe graśe jo se njamógło dla wopěranja konserwatiwnych krejzow w Nimskej pśedstajiś. W lěśu 1932 se jo prědny raz w Praze w českej rěcy pśedstajiło.

Pó njej bu w NDR tegdejša Serbska rozšyrjona wuša šula w Chóšebuzu (źinsajšny Dolnoserbski gymnazium) pomjenjona.

Žrědło

  • Ein kleines Lexikon - Sorben/Serbja. Domowina-Verlag, Bautzen 1989, ISBN 3-7420-0405-0
  • Frido Mětšk, Ze žywjenja a źěła Marjany Domaškojc, (in:) Marjana Domaškojc, Z našeje glinjaneje budki, Budyšyn 1986, 148-153.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.