Juliana Kaulfürstowa, teke: Juliana Kaulfürstec[1], nim. Juliana Kaulfürst (roź. 1980 [2]) – jo serbska kulturna procowaŕka, slawistka, koordinatorka serbskich projektow w Slěpjanskej stronje, wósebnje dla wobchowanja slěpjańskeje serbšćiny zasłužona.

Wóna jo wuknuła w Budyšynje. Pón jo w 2005 chopiła studium slawistiki w Drježdźanach. Jo teke źěłała w Goethowym instituśe w Praze a jo była lichotna awtorka tyźenika Prager Zeitung.

W 2018 gromaźe z Dytarjom Redom wóna jo dostała Myto Zejlerja za spěchowanje slěpjańskeje serbskeje rěcy[3][4] W 2016 jo dostała cesne znamuško Domowiny[5].

Publikacije

 • 2006 – Powědki z kuchinskeje polcy (wulicowańko), [w:] Paternoster 2, Budyšyn, b. 35-38 (w górnoserbšćinje)
 • 2008 – Entertainer (wulicowańko), Paternoster 3, (w górnoserbšćinje)
 • 2013 – Daj mi jeno jako, how maš hobej dwě, Slěpjański spiwnik (160 slěpjańskich ludowych spiwow)
 • 2016 – Kak to jo było - 1000 Slěpjańskich słowow, Wie es einmal war - 1000 Wörter Schleifer Sorbisch
 • 2016 - Płachta pełna hulicowańkow. Slěpjańska serbšćina w słowje a pismje z dwěma cejdejkami
 • 2018 – Kak Slěpjańska cerkwja swój torm krydła. Slěpjańske ludowe powjesći
 • 2019 - Něnter comy Boga chwalić. Slěpjańske spiwarske knigły

Nóžki

 1. Wo awtorach, [w:] Paternoster 2, Budyšyn 2006, b. 96
 2. Wo awtorach, [w:] Paternoster 2, Budyšyn 2006, b. 96
 3. Juliana Kaulfürst und Dieter Reddo erhalten Zejler-Preis 2018, medienservice.sachsen.de, 1804.2018
 4. Stefanie Krawcojc, Zejlerowe myto za spěchowanje slěpjańskeje serbskeje rěcy, Nowy Casnik, 25.04.2018
 5. Stefanie Krawcojc, Lětosne mytonosarje Domowiny, Nowy Casnik, 26.10.2016

Wótkaze

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.