Hanka Krawcec
Zakładne daty
datum naroźenja 13. měrca 1901
rodna wjas Drježdźany
datum wumrěśa 19. oktobra 1990
městno wumrěśa Filipow, Česka
narodnosć górnoserbska
znaty dla Člověk by člověku světlem měl být, logo Domowiny
pówołanje grafikaŕka, mólaŕka, ilustratorka

Hanka Krawcec, nimski Hannah Schneider (roź. 13. měrca 1901 w Drježdźanach, wum. 19. oktobra 1990 w Filipowje, Česka) - jo była górnoserbska wuměłska mólaŕka, grafikaŕka a ilustratorka. Wóna jo była znata ako prědna profesionelna serbska wuměłcowka.

Hanka jo była źowka serbskego komponista, Bjarnata Krawca. Wóna jo se kubłała ako grafikaŕka w Drježdźanach a w Praskej Wusokošuli wuměłskego rucnikaŕstwa. W lěśe 1921 jo sobuzałožyła Koło serbskich twórjecych wuměłcow. Wót 1928 až do kóńca drugeje swětoweje wójny jo wóna bydliła a źěłała ako grafikaŕka w Nimskej, a wót 1945 až do smjerśi w Českej. Tam jo w lětach 1947-1986 bydliła a źěłała w Warnoćicach,pón w Filipowje. Wót 1947 lěta jo wóna była sobuźěłaśeŕka Domowiny.

Hanka Krawcec jo wumrěła w českem Filipowje w 1990, jeje row jo w Warnoćicach.

Hanka jo źěłała grafiki, plakaty, wobraze, temperowe mólby, mólby na głažku, ilustracije, rězby, ex librise, logo a emblemy. Nejwuznamnjejša jeje twóŕba jo grafiski cyklus "Člověk by člověku světlem měl být" (1961–1975). W lěśe 1949 jo Hanka wuźěłała emblem Domowiny, kenž jo serbska lipa, běły bom z tśimi łopenjami na cerwjenej slězynje.

Jeje twóŕby su w zběrkach Českeje Narodneje Galerije a Narodnego Muzeja w Praze. Hanka Krawcec jo dostała Myto Ćišinskego w lěśe 1982.

Literatura

  • Milan Hrabal, Hanka Krawcec, Warnoćicy 2001, ISBN 80-238-7019-X
  • Milan Hrabal, Hanka Krawcec - výtvarné dílo / tworjace wuměłstwo, Warnoćicy 2011, ISBN 80-238-7019-X
  • Cyril Kola, Hanka Krawcec njeboha, [w:] Rozhlad 1990 (12), b. 351 a d.

Wótkaze

 Commons: Hanka Krawcec – Zběrka wobrazow, widejow a audio-datajow

Wopomnjeńska tofla

Wopomnjeńska tofla Hanki Krawcec we Warnocicach
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.