Feliksowy jazor-gmejna ma swoje mě wót toś togo jazora

Feliksowy jazor (nimski Felixsee) jo wjas a gmejna w Dolnej Łužycy, kótaraž lažy we wokrejsu Sprjewja-Nysa a słuša k sedleńskemu rumoju Serbow w Bramborskej. Feliksowy jazor jo jadna z gmejnow amta Derbno-kraj.

Wejsne źěle

K gmejnje słušaju wejsne źěle:

  • Błobošojce (Bloischdorf) ze źělom Błobošojska Kolonija (Bloischdorf-Kolonie)
  • Bóšojce (Bohsdorf) ze źělom Bóšojski Forwark (Bohsdorf-Vorwerk)
  • Frycowy Gaj ze źělom Adamowa Kjarcma (Adamschenke)
  • Łojojc (Klein Loitz) ze źělom Łojojc Wudwór (Klein Loitz Vorwerk)
  • Ruśi (KReuthen) ze źěloma [Wutwaŕki]] (Ausbau) a Horlica (..Horlitza)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.