Альберт Эйнштэйн прызнаецца адным з самых вялікіх фізікаў у свеце

Фізік — навуковец, навуковыя даследаванні якога ў асноўным прысвечаны фізіцы. Фізікі працуюць над шырокім колам праблем як у фундаментальнай навуцы, пачынаючы ад субатамных часціц і заканчваючы паводзінамі Сусвету як цэлага, так і ў прыкладной фізіцы.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.