Ruso

An Ruso (русский язык russkiy yazyk, [ˈruskʲɪj jɪˈzɨk]) an tataramon na pinakámarabas sa Eurasya asin ang pinaká dakol na parataram sa gabos na idiomang Slabo. Miyembro ini kan pamilyang Indo-Europeo asin sarô sa mga tulo na buhay pang tataramon sa mga idiomang Slabong Subangan.

An pinakágurang na teksto kan Ruso hale pa sa Ikasampulong Siglo despues ni Hesu Kristo. Sobra sa 160 milyon na ka dakol na tawo ang nagagamit kan Ruso na tataramong natibu. Kun bibilangon pa ang iba pang naggagamit kan tataramon na ini masubra ini sa 280 na milyon.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.