Better Living Through Xeroxography Naga

An Better Living Through Xeroxography Naga o BLTX Naga sana, sarong kabtang kan Better Living Through Xeroxography sa syudad nin Naga na inot na ginibo kan 2016. Sarong tiripon ini nin mga lokal na parasurat, parakurit asin iba pang artista sa rehiyon Bikol tanganing makapaghiras kan saindang mga suru-sadiring gibong babasahon, komiks, padukot, poster asin manlainlain na obra na kadaklan naiprodusir gamit an pagpapakopya sa paagi nin siroksograpiya o iba pang baratong paagi nin reproduksyon.

Better Living Through Xeroxography Naga
KamugtakanAktibo
GenreSurusadiring publikasyon
KalakawanTaonan
LugarManlainlain
Kinamumugtakan  Anthosia Naga
  Kape Naga
Pinonan2016
KagtugdasJay Salvosa asin Ahj Eufracio
AktibidadTiripon asin bentahan

Pinonan ini ninda Jay Salvosa asin Ahj Eufracio kan Hulyo 30, 2016 pakatapos na makapagtisipar sa BLTX sa syudad nin Quezon.[1] Dawà na nakabandera an sinyal numero uno huli sa bagyong paaboton, ginibo an tiripon na inapod DIYos Mabalos! sa Anthosia Café sa syudad nin Naga. Sinundan tulos ini bàgo matapos an taon sa parehong establisyemento. Tulos beses nang ginigibo ini sa syudad kun sain an pinakahuri ginibo sa Kape Naga kan Desyembre 15, 2017 mantang nakabandera an sinyal numero 2 sa Camarines Sur.

Mga partisipante

Kabali sa mga grupo na nagpapartisipar digdi iyo an Meet Every Other Weekend (MEOW), an Ateneo Literary Association (ALA), The Writers Project, Parasurat Bikolnon asin iba pang mga indibidwal.[1] Nakikidungan man sa tiripon an ibang mga parasurat na igwa nin mga librong nag-agi sa darakulang prensa.

Panliteraryong publikasyon

Lamesa kan Parasurat Bikolnon sa BLTX Naga 3 kan 2017

Nagkapira sa mga ibinebenta sa tiripon iyo an mga panliteraryong publikasyon siring kan mga koleksyon nin rawitdawit sa tataramon na Bikol Sentral asin Ingles. Igwa man nin mga usipon, rikas-usip, tula asin translation o pagpalis nin mga panurat gikan sa Ingles pasiring sa Bikol Sentral asin Bikol Buhi.[2]

Duwang myembro kan Kabulig Bikol an nagpaluwas nin suru-sadiring libro kan Hulyo asin Desyembre 2016: iniluwas ni Estelito Jacob an Matalasay na Dila asin iba pang rawitdawit asin Sa Kaskas na Taraasan nin Tingog mantang nagluwas man si Honesto Pesimo, Jr. kan saiyang Sa Ngaran Nin Aki na katiriponan nin mga rawitdawit.

Nagkapira man na publikasyon an nahaman kan Parasurat Bikolnon, Project Susog asin The Writers Project an inot na ibinungsod sa BLTX Naga.

Toltolan

  1. Irvin P. Sto. Tomas. Pataratara. Ginisang Poesia 2: pinirilian na rawitdawit. Syudad nin Naga (Parasurat Bikolnon, 2017)
  2. Tomo III. Blg. 1. Maugmang Bagong Taon!!! SARINGSING (An Palaagdaan Nin Kasararoan kan Parasurat Bikolnon, Inc. (Enero 1, 2017)

Mga panluwas na takod


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.