Wong Bali Aga

Wong Bali Aga inggih punika suku sané kabaos sujati mawit saking Bali. Suku puniki sampun meneng ring Bali sadurung suku saking dura wewidangan rauh ka Bali. Krama puniki mawit saking krama Austronésia sané mapupul tur salanturnyané ngawentuk désa.[1]

Désa Tenganan
Désa Trunyan

Suku Bali Aga sané ketah ring Bali inggih punika magenah ring Désa Tenganan miwah Désa Trunyan. Suku Bali Aga puniki kantun madasar antuk tradisi miwah awig-awig sané kapolihin saking leluhur miwah tetamiannyané. Suku punika taler nganggén dialék sané nyihnayang krama sujati saking Bali. Ring désa Tenganan, kramané ngawé tenun ikat sané mawasta Pegeringsingan, tur ring Désa Trunyan kramané irika ngenahang layon ring wetén Taru Menyan. Budaya miwah tradisi adat sané akéh punika ngawinan para tamiu saking Indonésia miwah duranegara seneng malancaran ka désané punika. Wénten taler wisatawan sané ngalaksanayang penelitian irika mangda prasida nguningin indik kaweruhan taler kawéntenan tetamian ring désa-désa Bali Aga.[2]

Pustaka

  1. James Danandjaja (1989). Kebudayaan petani désa Trunyan di Bali: lukisan analitis yang menghubungkan praktek pengasuhan anak orang Trunyan dengan latar belakang etnografisnya. Penerbit Universitas Indonésia. p. 1. ISBN 9794560340.
  2. Zulyani, Hidayah (April 2013). Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonésia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonésia. p. 474. ISBN 978-979-461-929-2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.