Yaxın Şərq

Yaxın Şərq — Cənub-qərbi AsiyaMisirin daxil olduğu tarixi-geosiyasi region. Əsas əhali: azərbaycanlılar, ərəblər, ermənilər, assuriyalılar, gürcülər, yunanlar, farslar, yəhudilər, misirlilər, kürdlər və türklər. Yaxın Şərqdə 350–360 milyon müsəlman (türklər, farslar, ərəblər, kürdlər və s.), 20 milyon xristian (ermənilər, yunanalar, gürcülər, aysorlar, qibtilər, marunilər və s.), 7 milyon yəhudi, 1 milyon dürzi, 1 milyon yezidi və s.

Yaxın Şərq regionu

İqlim əsasən quru, sulama üçün istifadə olunan bir neçə böyük çay var.

Yaxın Şərq planetin əhəmiyyətli bir neft istehsal edən bölgəsidir.

Yaxın Şərq dövlətləri

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.