Xromosfer

XromosferGünəşin səthindən 14-15 min km məsafəyə qədər uzaqlaşan qaz təbəqəsidir. O, Günəş fotosferinin üzərində yüksək temperaturlu qazlardan ibarət olan təbəqədir. Xromosferdə bəzən fotosferdən şüalanan intensiv alovun püskürməsi yaranır və ətrafa yayılır. Ətrafa səpələnən qırmızı alov dillərindən ibarət olan, hündürlüyü bir neçə yüz km-ə (500 km) çatan qızmar kütlənin çıxıntısı protuberanslar yaranır. Bu zaman Yer atmosferinəmaqnit sahəsinə gələn ultrabənövşəyi şüaların təsiri güclənir.[1]

İstinadlar

  1. Zakir EMİNOV, Qabil SƏMƏDOV, "Coğrafiya ensiklopediyası" I kitab, "Çaşıoğlu Multimedia", Bakı 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.