XVIII əsr

XVIII əsr — 1700-cü ilin ilk günündən sonra başlayır. İlk günü 1700-cü ilin 1 yanvar tarixi, son günü isə 1799-cu ilin 31 dekabrıdır.

II minillik
XVI əsrXVII əsrXVIII əsrXIX əsrXX əsr
1690-cı illər 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
1700-cü illər 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1710-cu illər 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1720-ci illər 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730-cu illər 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1740-cı illər 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750-ci illər 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
1760-cı illər 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1770-ci illər 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
1780-ci illər 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
1790-cı illər 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1800-cü illər 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809

XVIII əsrdən sonra isə XIX əsr gəlir.

Hadisələr

XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan ərazisi RusiyaOsmanlı imperiyaları arasında gedən müharibələrin mərkəzində idi. Səfəvilər dövlətinin zəifləməsindən istifadə edən Rusiya ciddi "Qafqaz siyasəti" yeridirdi. I Pyotrun Azərbaycan neftinə və geostrateji mövqeyinə olan marağı Türkiyə ilə münaqişəyə gətirib çıxardı. Bu münaqişələr yerli xalqa ağır zülm və bəlalar verdi.[1][2]

Doğulanlar

İstinadlar

  1. İsgəndər bəy Münşi. Tarix-i aləm aray-i Abbasi. AMEATİEA, inv. № 934, 49 s.
  2. Mustafazade T. T. Azerbaydcan i Russko-Tureükie otnoşeniə v pervoy treti XVIII v. Baku, Glm, 1993, 240 s.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.