Slenq

Slenq (ing. slang) — müxtəlif sosial qruplarda (peşəkar, yaş və s.) işlədilən xüsusi, yeni mənalı sözlər.

İngilis dilində "slenq" termini XIX əsrin əvvəllərində geniş yayılmağa başlayıb. Terminin etimologiyası indiyə qədər aydınlaşdırılmayıb.

Slenqlərin növləri

  • Ordu slenqi
  • Jurnalist slenqi
  • Kompüter slenqi
    • Oyun slenqləri
  • Gənclər slenqi
  • Radio həvəskarları slenqi
  • Narkomanların slenqi
  • Futbol həvskarlarının slenqi
  • Cinayətkarların slenqi

Həmçinin bax

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.