Siyasətçi

Siyasətçisiyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs.

Siyasi fəaliyyətlə icraedici hakimiyyətdə (prezident, baş nazir, nazir), qanunverici hakimiyyətdə (müxtəlif səviyyədə parlament deputatıbələdiyyə üzvü), siyasi partiya funksioneri kimi fəaliyyət göstərmək olar.

Həmçinin bax

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.