Orbit

Orbít (lat. orbita — yol, cığır) və ya Mədarsəma cisminin hərəkət trayektoriyası. Böyük obyektlərin qravitasiya təsiri altında orbit fərqli formalarda ola bilər (dairəvi, elliptik, hiperbolik, parabolik). Bundan əlavə bir neçə obyektin qravitasiya təsiri nəticəsində mürəkkəb formalı orbitləri də mövcuddur.

Aşağı ekssentriklik orbitləri (dairə, qırmızı) və yüksək ekssentriklik orbitlərini (ellips, bənövşəyi rəngdə) göstərən animasiya
Dairəvi orbit.(Pluton və peyki)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.