Moizm

Moizm (mo tzya) (墨家) – Çində olan etik-siyasi təlim.

Moizm banisi Mo tszı (Mo Di) olan etik-siyasi təlimdir. O, e.ə. 486-cı ildə anadan olmuş və 90 il yaşamışdır. Mo təlimi üçün ümumi sevgiyə çağırış, bütün münaqişələri sülh vasitələrlə həll etməyi tələb etmək və s. səciyyəvidir. Moçular qeyri-adi insan idilər, onlar şəxsi olanı tam unutmaqla, ümumi rifah və ədalət naminə hər şeyi qurban verməyə hazır olmaları ilə müasirlərini heyrətləndirirdilər. Moçu, məktəb rəhbəri uğrunda xoşbəxtcəsinə öz həyatını verə və başqasına etdiyi yamanlığa görə yeganə oğlunu öldürə bilərdi.

Ədəbiyyat

 • Ян Хин-шун Теория познания моистов // Вопросы философии.1956.№ 1.
 • Титаренко М.Л. Мо-цзы и ранние моисты о процессе познания.// Вопросы философии.1964.№ 11.
 • Титаренко М.Л. "Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение". М., "Наука", 1985.
 • Спирин В.С. "Любовь" и математика в "Мо-цзы" // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. X. М.,1974.
 • Спирин В.С. Четыре вида "тождества" в "Мо-цзы" и типы гексаграмм "И цзина" // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXIV.Ч.1. М.,1991.
 • Дёмин Р.Н. Карнеадовский пробабилизм и поздние моисты // Универсум платоновской мысли: платонизм и античная психология. Материалы VII Платоновской конференции. СПб.,2000.
 • Дёмин Р.Н. Учение о всеобщей любви древнекитайской школы моистов и теория "филавтии" Франческо Патрици.// Эра третьей культуры. Человек. Новое понимание информации. Новые инструменты человеческой коммуникации. Материалы IV Международного Форума "Петербургская Весна Культуры". СПб., 2005. С.101–107.
 • Рыков С.Ю. Учение о знании у поздних моистов // Общество и государство в Китае: XXXIX научная конференция / Институт востоковедения РАН. – М., 2009. С.237–255.- ISBN 978-5-02-036391-5 (в обл.)
 • Graham, A. C. Later Mohist Logic (reprint – Hong Kong: Chinese University Press, 2003)
 • Graham, A. C. Divisions in early Mohism reflected in the core chapters of Mo-tzu (Singapore: Institute of East Asian Philosophies, 1985)
 • Graham, A. C. Later Mohist Logic, Ethics and Science (Hong Kong and London, 1979)
 • Marshall D. Willman. Logical analysis and later mohist logic: some comparative reflections // Comparative Philosophy Volume 1, No. 1 (2010): 53–77

İstinadlar

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.