Dil kodları

Dil Kodları - qısa əlifba və ya rəqəm kodlar, hansılarki dillərin məlumat emalında və rabitədə təqdim olunması üçün nəzərdə tutulublar. Bu növdə çox sistemxnxx var, onlardan ən tanınmışı "İSO-639" sistemidir.

ISO-639

  • ISO-639-1 : 2 hərifli qısaldmalar bulundurur (misal üçün AZ)
  • ISO-639-2 : 3 hərifli qısaldmalar bulundurur (misal üçün AZE)
  • ISO-639-3 : 3 hərifli qısaldmalar bulundurur (misal üçün AZE)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.