Bəhram Əliyev (riyaziyyatçı)

Bəhrəm Əliyev (tam adı: Bəhrəm Əli oğlu Əliyev; 22 may 1952, Ağ-Təhlə, Qardabani rayonu15 mart 2024[1], Bakı) — riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor, 1990-cı ildən ADPU-da çalışıb.[2]

Bəhrəm Əliyev
Bəhrəm Əli oğlu Əliyev
Doğum tarixi 22 may 1952(1952-05-22)
Doğum yeri
Vəfat tarixi 15 mart 2024(2024-03-15)[1] (71 yaşında)
Vəfat yeri
Elm sahəsi fizika-riyaziyyat
Elmi dərəcəsi riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Elmi adı professor
Təhsili Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Həyat və fəaliyyəti

1952-ci il mayın 22-də Gürcüstan Respublikası, Qardabani rayonu, Ağtəhlə kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsili 1969-cu ildə Ağtəhlə kənd orta məkətəbində almışdır. Ailəlidir, 2 övladı var.[3]

15 mart 2024-cü ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.[4]

Təhsili, elmi dərəcəsi və adları

 • 1973-cü ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) riyaziyyat fakültəsini bitirib.
 • 1982-ci ildə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda "Diferensial tənliklər və riyazi fizika" (Разрешимость дифференциально-операторных уравнений гиперболического и эллиптического типов и их применение к дифференциальным уравнениям в частных производных) ixtisası üzrə müdafiə dissertasiya işi müdafiə edərək, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb.
 • 2013-cü ildə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 1211.01 "Diferensial tənliklər" ixtisasında doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək, riyaziyyat üzrə elmi dərəcəsini alıb.
 • Universitetin Elmi Şurasının 28 fevral 2018-ci il tarixli 4 saylı prorokoluna əsasən 28 fevral 2019-cu il Riyazi analiz kafedrasının professorudur.

Əmək fəaliyyəti

 • 1973–1974-cü illərdə Gürcüstan Respublikasının Qardabani rayonunda orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləyib
 • 1975-ci ilin dekabrından 1976-cı ilin dekabıranadək 1 il müddətində Sovet ordusu sıralarında əsgəri xidmət göstərib
 • 1997–1980-ci ilədək APİ-nin "Riyazi analiz" kafedrasının qiyabi aspirantı
 • 1977–1985-ci ilədək APİ-nin "Riyazi analiz" kafedrasında baş laborant
 • 1985–1990-cı illərdə "Kosmik tədqiqatlar Elm və İstehsalat birliyində elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
 • 1990-cı ildən ADPU-nun "Riyazi analiz" kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifəsində işləyib
 • 2016-cı ildən Riyazi analiz kafedrasının müdiridir.
 • Apardığı dərslər: Riyazi analiz I, Riyazi analiz II, Riyazi analiz III, Riyazi analiz IV, Riyazi analiz IV, Funksional analiz, Adi diferensial tənliklər

Tədqiqat sahəsi

 • Adi diferensial tənliklər nəzəriyyəsi
 • Xüsusi törəməli diferensial tənliklər nəzəriyyəsi

Əsas elmi nailiyyətləri

 • Spektral parametrli ikinci tərtib elliptik tip diferensial-operator tənlikləri üçün sərhəd şərtlərinə spektral parametr və qeyri-məhdud operator daxil olduqda sərhəd məsələlərinin həll olunması və onların spektral xassələrinin öyrənilməsi.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 1. Международная Конференция по математике и механике, посвященной 80-летию Ф.Г. Максудова Баку-2010
 2. Материалы Межд. Конф. Посвященной 100 лет. юбилею ака. З.И. Халилова 2011.
 3. Актуальные проблемы математики и информа тики. Тезисы Международной конференции посвященной 90-летию со дня рождения Гейдара Алиева . 29–31 мая 2013 года . Баку 2013.
 4. "Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri". Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans Bakı-2013, may 29–31.
 5. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq Konfransın materialları. Bakı-Qafqaz Universiteti,18–19 aprel, 2014
 6. VII International Joint Conference of Georgian Mathematical Union, Georgian Mechanical Union. Continium Mechanics and Related problems of Analysis. september 5–9, 2016. Batumi
 7. AMEA-nın həqiqi üzvi, əməkdar elm xadimi, f-r.e.d., prof. Məcid Lətif oğlu Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri" respublika elmi konfransının materialları. Şəki-2016.

Elmi əsərlərin siyahısı

 1. Б.А.Алиев С.Я.Якубов Полнота системы корневых функций краевых задач для эллиптических дифференциально- операторных уравнений с оператарами в краевых условиях. Дифференциальное уравнение, Минск 1985, № 12, том XXI. с.2187–2188.
 2. Б.А.Алиев С.Я.Якубов Краевая задача с оператором в краевых условиях для эллиптического дифференциально-операторного уравнения второго порядка. Сибир. Мат.Журн., 1985, № 4, том XXVI. с.176–188
 3. Б.А.Алиев И. В.Алиев Коэрцитивная разрешимость краевых задач для эллиптических дифференциально-операторных уравнений с операторам в краевых условиях. Сибир. Мат. Журн., 1990, № 4, том XXXI. с.3–8
 4. Б.А.Алиев Coercive solvability of boundaru value problems with the conditions of conjuqations for the second order differential -operator equations Proceedinqs of institute of mathematics and mechanics 2001, volume XIV с.14–17
 5. Б.А.Алиев Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для эллип тического дифференциально-операторного уравнения второго порядка с разрывным коэффициентом. Дифференц. уравн., 2002, № 1, том 38, с.58–62
 6. B. A. Aliev Asymptotic behavior of eiqen-values of a boundary value problem with spectral parameter in the boundary conditions for the second order elliptic differential- operator equations. Transactions of NAS Azerbaijan, 2005, № 7, volume XXV. с.3–8
 7. Б.А.Алиев Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для эллип тического дифференциально-операторного уравнения второго порядка. Укр. Мат. Журн., 2006, № 8,том 58. с1146–1152.
 8. Б.А.Алиев Асимптотике собственных значений одной краевой задаче для дифференциального-операторного уравнения второго порядка со спектральным параметром в граничном условии. Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения. Махачкала. 2007.
 9. Б.А.Алиев Разрешимость краевой задачи для эллиптического дифференциально-операторного уравнения второго порядка со спектральным параметром в уравнении и в граничных условиях Укр. Мат.журнал, 2010 Том 62. № 1 с.3–14
 10. B. A. Aliev Solvability of boundary value problem for second order elliptic differentiak–operator equation üith spectral parameter in the equation and boundary conditions. Proceedings of İMM of NASA, 2010. v. XXXIII (XLI)
 11. B. A. Aliev Ya. Yakubov Second order elliptic differential-operator equations with unbounded operator boundary conditions in UMD Banach spaces. Inteqral equations and operator theory. v.69 2011 p.269–300
 12. Б.А.Алиев, С.Я.Якубов Фредгольмость краевых задач для эллиптического дифференциально операторного уравнения четвертого порядка с операторными граничными условиями Дифференциальные уравнения, 2014, Том 50, № 2 с.210–216
 13. Б.А.Алиев, С.Я.Якубов Разрешимость краевых задач для эллиптических дифференциально–операторных уравнений второго порядка со спектральным параметром и с разрывным коэффициентом при старшей производной. Дифференциальные уравнения, 2014, том 50, № 4. с.468–479
 14. B. A. Aliev, N. K. Qurbanova. Ya. Yakubov. Solvability of the abstract Regge boundary value problem and asymptotic behavior of eigenvalues of one abstract spectral problem Riv. Mat. Univer. Parma, vol 6, № 4, 2015. İtalia. p.241–265.
 15. B. A. Aliyev, N. K. Kurbanova Solvability of a boundary value problem for second order differential – operator equations with a spectral parameter in both the equation and boundary conditions. Transactions of NAS of Azerbaijan, İssue Mathematics, 36(4). Series of Physical-Texnical and Mathematical Sciences. (2016). Baku. p.22–36
 16. B. A. Aliev, N. K. Qurbanova. Ya. Yakubov One boundary value problem for elliptic differential –operator equations of the second order with quadratic spectral parameter Ukrainian Mathematical Journal, Vol. 69, No. 6, November, 2017 (Ukrainian Original Vol. 69, No. 6, June, 2017, Kiev. p.857–875
 17. Б.А.Алиев, Разрешимость краевых задач для эллиптических дифференциально –операторных уравнений второго порядка c комплексным параметром и с линейным оператором в краевых условиях. Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения. Материалы XII Международной конференции, приуроченной к 85-летию профессора Алишаева М.Г. г. Махачкала, 19–22 сентября, 2017 cтр.34–37
 18. Б.А.Алиев, Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для эллиптического дифференциально -операторного уравнения второго порядка со спектральным параметром квадратично входящим в граничное условие "Дифференциальные уравнения" 2018, том 54, № 9, Москва. с.1282–1286
 19. Б.А.Алиев, С.Я.Якубов, Н. К. Курбанова Вопросы разрешимости одной краевой задачи для эллиптических дифференциально –операторных уравнений второго порядка со спектральным параметром в уравнении и в краевых условиях "Дифференциальные уравнения" 2018, том 54, № 1, Москва. с.69–87
 20. Б.А.Алиев, Н.А.Аджалова Коэрцитивная разрешимость одной краевой задачи для эллиптического дифференциально-операторного уравнения второго порядка с комплексным параметром Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş "Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri" adlı Respublika Elmi Konfransının materialları. 17–18 may 2018. Bakı, s.124–126
 21. B. A. Aliev , Solvability of a Boundary Value Problem for a Second Order Differential-Operator Equation with a Complex Parameter. IX International Conference of the Georgian Mathematical Union. Dedicated to 100-th Anniversary of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University BOOK OF ABSTRACTS Batumi – Tbilisi, September 3 – 8 2018. p.73

Kitablar

 1. C. N. Süleymanov, B. Ə. Əliyev, "Ardıcıllıq və onun limiti". Bakı Çaşıoğlu, 1997
 2. C. N. Süleymanov, B. Ə. Əliyev "Funksiya və onun limiti" Bakı Çaşıoğlu, 2003
 3. M. S. Cəbrayılov, B. Ə. Əliyev Riyazi analiz Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı, Bakı, 2010
 4. M. S. Cəbrayılov Riyazi analiz. (Birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı) Bakı, ADPU, 2016

İstinadlar

 1. https://oxu.az/society/850136.
 2. Bəhram Əli oğlu Əliyev
 3. "Əliyev Bəhram Əli oğlu". 2018-12-13 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-07.
 4. "Professor müdafiə zamanı vəfat etdi". 2024-03-16 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-03-16.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.