Avrasiya dilləri

Avrasiya dil ailəsilinqvogenetik baxımdan daha çox tədqiq olunmuş qitə. Avrasiyada 21 dil ailəsi, 4 təcrid olunmuş və təxminən 12 təsif olunmamış dil var.

Nostratik dil ailəsinin Avrasiya qrupuna aid edilən dillərin təsnifi:


Həmçinin bax

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.