Mapuchi aru

Mapuchi aru ukax mapuche jaqinakan arupawa, mä amerindiano jaqinakaw jichha pacha Chili ukat Arxintina markanakan jakapxi. Ukan arsutanakapax 100.000 ukhamarak 200.000 ukhamarak pasivo arst’irinakax niya 100.000 juk’amp jaqinakaw jakthapita, ukax léxico español ukarux jaljawipanx ch’amanchawayi, ukatx, jupanx español ukat quechua arunakat mayt’at arunak uñt’ayawayi. Janiw suma uñt’ayatakiti, jichhax mä sapa arut uñt’atawa.

Mapuchi aru.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.