Bolivia markan q'uchupa

Bolivian jaqinakatakixa

Phuqhasiw jiwasan suyt'ataru

Qhisphiyataw qhisphiyataw markasaxa

T'aqisit jakañax tukusxiw.


Ch'axwañanakan jakañäxa

Nuwasiñas warariñas tukusxiwa,

Uka ch'axwañanakat mistusïna,

Jichhürux kusisit q'uchuñäni.


CORO: Markasäna, suma sutipa,

Jach'ar aptas suma arsuñäni,

Markasatx sayt'asipxañäni:

Jiwañan janïr t'aqiskasïna!


Wiñay q'uchuñaw wakt'istu,

Markaslayku jiwir jaqinakäru:

Jupanakaw markas ut'ayapxi,

Jichhurun kusisit jakañani.


Sutinakpax qilqantatawa,

Uka pachtapachaw jiwasax yatipxtana,

Wali ch'amamp arsuñasawa:

Qhisphiyataw, qhisphiyataw, qhisphiyataw!


CORO: Markasäna, suma sutipa,

Jach'ar aptas suma arsuñäni,

Markasatx sayt'asipxañäni:

Jiwañan janïr t'aqiskasïna!

 Wuliwya
Nayriri marka · Sukri
Bolivia markan q'uchupa · Bolivianos, el hado propicio · Wuliwya wiphala · Wuliwya yarawi nasyunal
Jach'a suyunaka (Wuliwya)
 Chuqisaka ·  Chuqiyapu ·  Pandu ·  Putusi ·  Quchapampa ·  Santa Krus ·  Tarixa ·  Ururu ·  Wini
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.