Voa (ravlemind)

Voa is vegungaca

Ravlemolk vas voa is vegungaca ( ravlem ke tawavopa )
Ravlem Ind Ravlemord Tentuks Kevura
artexoTawavopaplekXo liz voa va intafa lava ko bira ok uzda ok dalafa voa sodagimar.
bostTawavopaplekVoapa, abrotcapafa is mantapafa, dem celap is jontika kovoa, solostasa va kuksaxopo, is sokonisa va bira.
fadirmaTawavopaplekNardama ok stoyama ke voa, daskinafa gu fikafa koliava ke voak.
ferastTawavopamukaNariltam dantes va lava ke voa num guyundesis va balkaf krafol ik lavarn.
gonoyTawavopaplekVristaca ke voa, daskinafa gu axapafa koliava ke salt. Bata suxiafa domega ke gonoy gitir omafa voxe bana walziafa gitir loleon gurafa.
klitaTawavopaplekToza ke voa ; runexo lizu levedafa lava sobimiler.
kovoaTawavopaplekVoa sokonisa va loon zolonafa voa ( rotisa milsugdalaca : veyvoa ).
kuksaTawavopaplekVoacka sokonisa va ara loon zolonafa voa ( tulon bost ) ok uzda ok rontion bira ( viele me ruler bost ).
kutTawavopaplekNariltam ok stitama ok lavakiraf kelor ayon senuyun ta vanstara va lava iku ilstara.
luxonaTawavopaplekNardapa, mantapafa, ke bost ok kuksapa, katcalafa gu ontine is cel is lorara.
nardaTawavopaplekXo ke voa lize yoke ontineatalewerapa ke voak lava xuon sotitnir.
nariltTawavopamukaTcafa voa ayon suxayana is favena ta totara ik burera ik andura ik lostara.
rawistaTawavopaplekVoaki lize lavasalt sotir kaliaf is perzaf dem frelk is ferd golde fikafa atalewera ke koliava ik mante ke voak ik dere vakorxo.
recaTawavopaplekKatitefi voaki artnisi va bira, gitisi ton mantafo artexo, lize sokraytar ise lavasalt ginir.
rewatcaTawavopaplekWica lize koespaweson ok sunteson lava ke voa mou welma ko levesid sogriawir, cugviele koe sedienja.
riondaTawavopaplekOrdaca vas kota mecelesafa rustxa dem lava.Celesuca : # voa
riskaTawavopaplekVema, jontikviele bargentimkorafa, tadlenafa gu buxa vanbureyesa gan riskedeem ke bost ko artexo ko bira ok uzda.
riskedaTawavopaplekDilaf salt ke kuksa, sotazukas va ewala do ban dalaf.
riskotTawavopaplekSavsafi kuksaki ( riskeda ok dace ki ke dalaf salt ) jovlenafi, kotrafi gu buxa az jontiktode tuwedaweyesi.
soistTawavopaplekKuksafa voa dem koliavapa koe meftavaxo ok strumbaxo ; meftavafa voa dem vwepaf raporaf voak is arestaf domegeem is kaliaf voacek.
stoyaTawavopaplekKe voa, eem dem konaka direfa narda ton blagutafa jadifa liota, daskinaf gu koliavapa ke voak.
tongaTawavopaplekViafa voa dem jontik gonoy isu riskot.
voaTawavopaplekOrdaca vas kota celesafa rustxa dem lava.Celesuca : # rionda

Ronoksudana klita

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.