Peroy samurai gejik (elpat)

Peroy samurai gejik ( elpat ke Akira Kurosawa )

Rupa

Ckanef iyelt

 • Vergumvelt : Peroy samurai gejik
 • Skura : Akira Kurosawa
 • Nios : Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni
 • Warzera : Sōjirō Motoki
 • Lexa : Fumio Hayasaka
 • Afigasutes gadesik : Asakazu Nakai
 • Kseara : Akira Kurosawa
 • Warzesu sistu : Tōhō
 • Anamzilisu sistu : Tōhō
 • Patecta : Nipona
 • Ava : Niponava
 • Pol : 100 000 000 ¥
 • Breviz : Ebelte is batake - 35 mm- breviz
 • Jijacek : 207 wexa (3 h 27)
 • Awisa evla : 1954

Elpatusik

Samurai gejik

 • Takashi Shimura : Shimada Kanbei (島田 勘兵衛), okilik ke peroy gejik
 • Toshirō Mifune : Kikuchiyo (菊千代)
 • Yoshio Inaba : Katayama Gorobei (片山 五郎兵衛)
 • Seiji Miyaguchi : Kyuzō (久蔵)
 • Minoru Chiaki : Hayashida Heihachi (林田 平八)
 • Daisuke Katō : Shichiroji (七郎次)
 • Isao Kimura : Okamoto Katsushiro (岡本 勝四郎)

Tawadayik

 • Yoshio Tsuchiya : Rikichi (利吉)
 • Yukiko Shimazaki : Yerumanikya ke Rikichi
 • Keiko Tsushima : Shino (志乃)
 • Kamatari Fujiwara : Manzo (万造), gadikye ke Shino
 • Yoshio Kosugi : Mosuke (茂助)
 • Bokuzen Hidari : Yohei (与平)
 • Kokuten Kōdō : Gisaku (儀作), guazikye
 • Jirō Kumagai : Nasbeikye ke Gisaku

Drendik

 • Shinpei Takagi : drendaf okilik
 • Toshio Takahara : drendik dem zelt
 • Masanobu Ōkubo : drendik moe kepaita
 • Kichijirō Ueda : taneaf toidesik
 • Senkichi Ōmura : otces drendik
 • Shin Ōtomo : ikokilik
Peroy samurai gejik
XANTO
Vergumvelt Shichinin no samurai,
七人の侍
Skusik Akira Kurosawa
Ava Niponava
Veyaf suterot -
Oxi Stuvaf elpat
Evla 1954
Jijacek 207 wexa
betara teza
  Tuveli icde Yamba 


Niponavafa finta ke elpat
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.