Deaxol (Capra)

Deaxol (Capra) tir tani moukolafi oxi vey Bovidae yasa ( Caprinae volveyyasa ) ke ARTIODACTYLA veem.

Deaxol Va tiyara di terektal
Capra
giltafa pulara
Bliind  Animalia
DansokChordata
VolveydansokVertebrata
PulaMammalia
VolveypulaTheria
TolvolveypulaEutheria
VeemArtiodactyla
YasaBovidae
VolveyyasaCaprinae
oxi
Capra
Linnaeus, 1758
  Tuveli icde Sulemopa 
Kotavaf sulemaf yoltack :
Bati oxi vas deaxol is deaxelol ruldar.

Gan Linnaeus bak 1758 taneon zo pimtayar.

Sotir teli dem deaxol isu deaxelol numu werdtoraf godeveotes moukdol.

Govitaf Capra oxiolk zo walmuned koe Europa is Afrika is Asia. Koe Kotava, Capra oxiolk ke aegagrus katca iku Hircus zo soyoltad gu deaxol. Kwaf deaxol tid ke Hircus katca ise zo varted koe kota tadava ke Tawuz vaxe Antarktika.

Vexala dem katceem

Sedme Mammal Species of the World (siatos ke 2005), bati oxi vas 8 katca ruldar :

Vexala dem katceem
Kotavaf yolt Katca Ewava Tigixo
1 Deaxol (Capra caucasica) Capra caucasica
(Güldenstaedt & Pallas, 1779)
2 Deaxol (Capra falconeri) Capra falconeri
(Wagner, 1839)
3 Deaxol (Capra hircus) Capra hircus
(Linnaeus, 1758)
4 Deaxelol (Capra ibex) Capra ibex
(Linnaeus, 1758)
5 Deaxelol (Capra nubiana) Capra nubiana
(F. Cuvier, 1825)
6 Deaxelol (Capra pyrenaica) Capra pyrenaica
(Schinz, 1838)
7 Deaxelol (Capra sibirica) Capra sibirica
(Pallas, 1776)
8 Deaxelol (Capra walie) Capra walie
(Rppell, 1835)

Pulasa vuestexa is xantaza

  • (en) vuest- : Mammal Species of the World (v- 3, 2005) : Capra (Linnaeus, 1758)
  • (en) vuest- : CITES : Capra
  • (en) vuest- : UICN : oxi Capra (Linnaeus, 1758)
  • (en, fr) vuest- : ITIS : Capra (Linnaeus, 1758)
  • (en) vuest- : Tree of Life Web Project : Capra
  • (en) vuest- : Catalogue of Life : Capra (Linnaeus, 1758)
  • (en) vuest- : Paleobiology Database : Capra (Linnaeus, 1758)
  • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Capra
  • (en) vuest- : NCBI : Capra

Ara vuestexa

Kotavafa vuestesa xantaza


  Yaseem is oxieem ke Tollubekdunol (Artiodactyla)
Wafibol (Suidae) Testol (Babyrousa) Wafomol (Hylochoerus) Faol (Phacochoerus) Wafokol (Potamochoerus) Wafibol (Sus) | Stukol (Tayassuidae) Stukol (Catagonus) Stukol (Pecari) Stukol (Tayassu) | Troskol (Hippopotamidae) Troskol (Hexaprotodon) Troskol (Hippopotamus) | Cwol (Camelidae) Cwol (Camelus) Pratcol (Lama) Bawazol (Vicugna) | Nefasatol (Tragulidae) Nefasatol (Hyemoschus) Nefasatol (Moschiola) Nefasatol (Tragulus) | Nefasesatol (Moschidae) Nefasesatol (Moschus) | Wocol (Cervidae) Cpogol (Alces) Cpogudol (Blastocerus) Faldol (Capreolus) Wocukol (Hippocamelus) Faldukol (Mazama) Wocokol (Odocoileus) Wocumol (Ozotoceros) Guayol (Pudu) Bedakol (Rangifer) Kaxtanol (Axis) Wocol (Cervus) Wabol (Dama) Akusumol (Elaphodus) Wocol (Elaphurus) Akusumol (Muntiacus) Wocol (Przewalskium) Wocol (Rucervus) Wocol (Rusa) Faldimol (Hydropotes) | Kinzol (Antilocapridae) Kinzol (Antilocapra) | Kustrol (Giraffidae) Kustrol (Giraffa) Zuxol (Okapia) | Jaftol (Bovidae) Putcudol (Aepyceros) Eyundukol (Alcelaphus) Keyol (Beatragus) Eyundol (Connochaetes) Keyol (Damaliscus) Putcol (Ammodorcas) Putcumol (Antidorcas) Putcol (Antilope) Putcol (Dorcatragus) Rayol (Eudorcas) Rayol (Gazella) Rayol (Litocranius) Surbol (Madoqua) Rayol (Nanger) Surbol (Neotragus) Surbol (Oreotragus) Surbol (Ourebia) Rayol (Procapra) Surbol (Raphicerus) Sustol (Saiga) Gartol (Bison) Jaftol (Bos) Asfarol (Boselaphus) Ayadol (Bubalus) Inkematol (Pseudoryx) Ayadukol (Syncerus) Frempol (Taurotragus) Asfarol (Tetracerus) Putcuvol (Tragelaphus) Blizdekol (Ammotragus) Deaxipol (Budorcas) Deaxol (Capra) Rivol (Capricornis) Rivol (Hemitragus) Rivol (Naemorhedus) Rivukol (Oreamnos) Rivebol (Ovibos) Blizdol (Ovis) Nevoyukol (Pantholops) Deaxukol (Pseudois) Nevoyol (Rupicapra) Putcuxol (Cephalophus) Putcuxol (Philantomba) Putcuxol (Sylvicapra) Putcungol (Addax) Putcungol (Hippotragus) Putcungol (Oryx) Putcukol (Kobus) Putcukol (Pelea) Putcukol (Redunca)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.