ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܥܡ ܓܫܪܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܘܨܠ

ܡܘܨܠ (ܥܪܒܐܝܬ: الموصل܄ ܟܘܪܕܐܝܬ: مووسل܄ ܛܘܪܩܐܝܬ: Musul) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܥܝܪܐܩ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܪܒܝ ܡܥܪܒ ܒܓܕܐܕ܂ ܬܦܘܠ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܘܐܝܬ ܚܡܫܐ ܓܫܪ̈ܐ ܕܐܣܪ̈ܝܢ ܒܝܬ ܬܪܬܝܢ ܐܝܕ̈ܝ ܢܗܪܐ܂ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 1,750,000 ܥܡܘܪ̈ܐ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.