ܚܒܘܪ ܐܘ ܚܒܘܪܐ ܐܘ ܚܐܒܘܪܐ (ܥܪܒܐܝܬ: نهر الخابور܇ ܛܘܪܩܐܝܬ Habur Nehri) ܗܘ ܢܗܪܐ ܐܘܪܟܘܬܗ 350 ܟܡ ܕܢܒܥ ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܘܢܣܪܩ ܒܢܗܪܐ ܕܦܪܬ ܒܣܘܪܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ

ܚܒܘܪ (ܕܩܠܬ)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.